EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


03-09 października 2013 Lublin Youth Media Activation – rozpoczynamy! Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Międzynarodowa wymiana młodzieży ”Młodzieżowa aktywizacja mediów” jest organizowana przez Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw w celu promowania dialogu między Polską a Litwą  oraz aktywnych postaw wśród młodzieży.

Na projekcie spotkało się  12 uczestników z Polski i Litwy. Głównym celem było  zbudowanie więzi między dwiema różnymi grupami narodowymi. Uczestnicy uczyli się od siebie nawzajem jak  przezwyciężyć stereotypy i wykorzystać media jako innowacyjny sposób komunikacji, który przełamuje uprzedzenia.

Podczas wymiany uczestnicy poznali podstawową wiedzę o mediach. Pracowali razem, aby stworzyć specjalny magazyn telewizyjny o życiu młodzieży w ich krajach. Zdobyli wiedzę techniczną i umiejętności związane z produkcją materiałów wideo. Nauczyli się jak wykorzystać konkretne style dziennikarskie, takie jak reportaż, wywiad, opowiadanie, co wykorzystali w stworzeniu cyklu artykułów i filmów w trakcie wymiany.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ