EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


03-09 października 2013 Lublin Youth Media Activation – rozpoczynamy! Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Międzynarodowa wymiana młodzieży ”Młodzieżowa aktywizacja mediów” jest organizowana przez Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw w celu promowania dialogu między Polską a Litwą  oraz aktywnych postaw wśród młodzieży.

Na projekcie spotkało się  12 uczestników z Polski i Litwy. Głównym celem było  zbudowanie więzi między dwiema różnymi grupami narodowymi. Uczestnicy uczyli się od siebie nawzajem jak  przezwyciężyć stereotypy i wykorzystać media jako innowacyjny sposób komunikacji, który przełamuje uprzedzenia.

Podczas wymiany uczestnicy poznali podstawową wiedzę o mediach. Pracowali razem, aby stworzyć specjalny magazyn telewizyjny o życiu młodzieży w ich krajach. Zdobyli wiedzę techniczną i umiejętności związane z produkcją materiałów wideo. Nauczyli się jak wykorzystać konkretne style dziennikarskie, takie jak reportaż, wywiad, opowiadanie, co wykorzystali w stworzeniu cyklu artykułów i filmów w trakcie wymiany.