EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


8.10.2013, Lublin XIII Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich „Europejski Rok Obywateli” RODM Lublin, ED Lublin

a

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, dzieci i młodzież ze szkół województwa lubelskiego do udziału w corocznym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich, który odbędzie się 8 października 2013 r. o godz. 10.00 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w Sali Błękitnej.

Tegoroczny Zjazd będzie poświęcony tematyce Europejskiego Roku Obywateli, który obchodzony jest w bieżącym roku.

Celem konferencji jest spotkanie szkolnych klubów europejskich działających w szkołach naszego województwa i przedstawienie im tematyki Europejskiego Roku Obywateli 2013. Uczestnicy Zjazdu nabędą wiedzę na temat praw, jakie przysługują obywatelom UE.

Chcemy także zachęcić dzieci i młodzież i do dalszego poszerzania wiedzy na temat praw obywateli oraz innych zagadnień związanych z Unią Europejską oraz do podejmowania aktywności obywatelskiej. W tym celu Zjazd odwiedzą mieszkający w Lublinie młodzi obcokrajowcy oraz przedstawiciele organizacji, które realizują ciekawe inicjatywy dla dzieci i młodzieży.

Program Zjazdu uatrakcyjnią konkursy dla starszych i młodszych.
 
Dla uczniów szkół podstawowych
przewidzieliśmy quizy
z zakresu Europejskiego Roku Obywateli i ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej.

Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
przygotowaliśmy konkurs oparty na formule teleturnieju „Jeden z Dziesięciu”
również z zakresu Europejskiego Roku Obywateli i ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej. Ponieważ udział w nim może wziąć tylko 10 osób, należy zgłosić kandydata na uczestnika konkursu przed Zjazdem na formularzu, na którym szkoły zgłaszają uczestników Zjazdu. Osoby, które wezmą udział w konkursie zostaną wybrane na zasadzie kolejności zgłoszeń. Każda szkoła może zgłosić tylko jedną osobę do konkursu. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie poinformujemy nauczycieli drogą mailową.

Aby przygotować się do udziału w konkursie
można zapoznać się z treścią następujących stron internetowych:

http://europa.eu/citizens-2013/pl/home
https://mac.gov.pl/europejski-rok-obywateli/
http://www.nbportal.pl/pl/np/euro
http://www.polskawue.gov.pl/Instytucje,UE,21.html

Do udziału w Zjeździe zapraszamy wszystkich uczniów wraz z opiekunami, którzy:

• działają w Szkolnych Klubach Europejskich,
• uczą się w klasach o profilu europejskim,
• interesują się działaniami na rzecz integracji europejskiej.

Z jednej szkoły może się zgłosić maksymalnie 10 uczniów i 2 nauczycieli.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu
przyjmowane będą na formularzu zgłoszeniowym do 2 października 2013 r.

pod adresem e-mail: rodm@rodm-lublin.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 81 534 61 91
lub pod adresem e-mail: rodm@rodm-lublin.pl (Marta Jędrych, Andrzej Skórski).

DO POBRANIA :


Organizatorami XIII Regionalnego Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich są:

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

ED_Lublin RODM_LublinRODM_Lublin

Patronat nad Zjazdem
objęła Pani Jolanta Szołno-Koguc Wojewoda Lubelski
oraz Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty.

RODM_LublinPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ