EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


8.10.2013, Lublin XIII Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich „Europejski Rok Obywateli” RODM Lublin, ED Lublin

a

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, dzieci i młodzież ze szkół województwa lubelskiego do udziału w corocznym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich, który odbędzie się 8 października 2013 r. o godz. 10.00 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w Sali Błękitnej.

Tegoroczny Zjazd będzie poświęcony tematyce Europejskiego Roku Obywateli, który obchodzony jest w bieżącym roku.

Celem konferencji jest spotkanie szkolnych klubów europejskich działających w szkołach naszego województwa i przedstawienie im tematyki Europejskiego Roku Obywateli 2013. Uczestnicy Zjazdu nabędą wiedzę na temat praw, jakie przysługują obywatelom UE.

Chcemy także zachęcić dzieci i młodzież i do dalszego poszerzania wiedzy na temat praw obywateli oraz innych zagadnień związanych z Unią Europejską oraz do podejmowania aktywności obywatelskiej. W tym celu Zjazd odwiedzą mieszkający w Lublinie młodzi obcokrajowcy oraz przedstawiciele organizacji, które realizują ciekawe inicjatywy dla dzieci i młodzieży.

Program Zjazdu uatrakcyjnią konkursy dla starszych i młodszych.
 
Dla uczniów szkół podstawowych
przewidzieliśmy quizy
z zakresu Europejskiego Roku Obywateli i ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej.

Dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
przygotowaliśmy konkurs oparty na formule teleturnieju „Jeden z Dziesięciu”
również z zakresu Europejskiego Roku Obywateli i ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej. Ponieważ udział w nim może wziąć tylko 10 osób, należy zgłosić kandydata na uczestnika konkursu przed Zjazdem na formularzu, na którym szkoły zgłaszają uczestników Zjazdu. Osoby, które wezmą udział w konkursie zostaną wybrane na zasadzie kolejności zgłoszeń. Każda szkoła może zgłosić tylko jedną osobę do konkursu. O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie poinformujemy nauczycieli drogą mailową.

Aby przygotować się do udziału w konkursie
można zapoznać się z treścią następujących stron internetowych:

http://europa.eu/citizens-2013/pl/home
https://mac.gov.pl/europejski-rok-obywateli/
http://www.nbportal.pl/pl/np/euro
http://www.polskawue.gov.pl/Instytucje,UE,21.html

Do udziału w Zjeździe zapraszamy wszystkich uczniów wraz z opiekunami, którzy:

• działają w Szkolnych Klubach Europejskich,
• uczą się w klasach o profilu europejskim,
• interesują się działaniami na rzecz integracji europejskiej.

Z jednej szkoły może się zgłosić maksymalnie 10 uczniów i 2 nauczycieli.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu
przyjmowane będą na formularzu zgłoszeniowym do 2 października 2013 r.

pod adresem e-mail: rodm@rodm-lublin.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 81 534 61 91
lub pod adresem e-mail: rodm@rodm-lublin.pl (Marta Jędrych, Andrzej Skórski).

DO POBRANIA :


Organizatorami XIII Regionalnego Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich są:

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie.

ED_Lublin RODM_LublinRODM_Lublin

Patronat nad Zjazdem
objęła Pani Jolanta Szołno-Koguc Wojewoda Lubelski
oraz Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty.

RODM_Lublin