EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


25.06.2013 Lublin Polityka zagraniczna oczami młodych VIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

Projekt „Polityka zagraniczna oczami młodych” jest skierowany do młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat z całej Polski (16 województw). Uczestnicy projektu to młodzi liderzy organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, organizacji społecznych, młodzi pracownicy naukowi najlepszych polskich uczelni, młodzi przedsiębiorcy oraz przedstawiciele młodzieżówek wszystkich partii.

Celem projektu jest rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej wśród młodzieży. W debacie tej brakuje opinii, wizji i stanowiska młodego pokolenia. Tematyka debat dotyczy wprowadzenia waluty euro w Polsce, integracji europejskiej i roli instytucji europejskich, miejsca Polski w Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego, perspektyw ruchu bezwizowego dla obywateli Europy Wschodniej oraz współpracy transgranicznej, a także kosztów tzw. non-Europe.

Stwórz z nami portal o polityce zagranicznej

Już w lipcu ruszy strona internetowa oczamimlodych.pl, która jest przestrzenią do wymiany poglądów, zbierania opinii i głosu młodych Polaków na temat polityki zagranicznej naszego państwa. Poszukujemy osób, którzy będą pisać ciekawe teksty, prezentować swoje poglądy, blogować i komentować wydarzenia i sprawy związane z polityką zagraniczną i integracją europejską. Wszyscy inni będą mogli komentować, odpowiadać i brać udział w dyskusjach online.

Weź udział w debatach

W lipcu i sierpniu odbędą się debaty młodzieży przygotowujące do VIII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów.

  • debata w Warszawie 24-25 lipca 2013 - warsztaty debatowania, spotkania z ekspertami, praca w grupach roboczych, dwie debaty na temat wad i zalet wprowadzenia euro w Polsce oraz miejsca Polski w Unii Europejskiej.
  • debata w Lublinie 20-23 sierpnia 2013 - warsztaty przygotowawcze do Forum, spotkania z ekspertami, prezentacja programów europejskich dla młodzieży, dwie debaty na temat Partnerstwa Wschodniego i polskiej polityki zagranicznej wobec Ukrainy i Białorusi.
  • VIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów 2-6 września 2013 - uczestnictwo w największym spotkaniu młodych liderów w Unii Europejskiej, w którym uczestniczy 350 osób z 42 państw europejskich, panele dyskusyjne, wieczory integracyjne.

Ogólne zasady uczestnictwa w projekcie

Organizator projektu - Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie w czasie debat i warsztatów w Warszawie (24-25.07.) oraz w Lublinie (21-23.08.). Ponadto zapewnia materiały konferencyjne. Spotkania w Warszawie i w Lublinie będą miały charakter przygotowawczy do udziału w VIII Forum Ekonomicznym Młodych Liderów w Nowym Sączu.

Ideą spotkań jest poznanie się, wymiana doświadczeń i informacji, wspólne warsztaty i praca w grupach roboczych oraz debata młodych liderów na tematy związane z polską polityką zagraniczną i integracją europejską.

Organizator nie pokrywa kosztów podróży do Warszawy, Lublina i do Nowego Sącza.
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie nie ponoszą opłaty rejestracyjnej na VIII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów w Nowym Sączu.

Projekt zakończy się wydaniem publikacji zawierającej stanowisko, opinie i poglądy młodego pokolenia Polaków na sprawy polityki zagranicznej i integracji europejskiej oraz przyszłości Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ