EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


04.06.2013 r. Lublin Szkolenie medialne Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W Nasutowie trwa szkolenie medialne w ramach Akcji 4.3 (Szkolenie i tworzenie sieci).

Uczestnicy biorą udział w zajęciach mających na celu przygotowanie ich do pracy z młodzieżą, jej aktywizację i rozwój przez media. W  trakcie warsztatów przedstawiciele Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Polski wymieniali się doświadczeniami na temat pracy z młodzieżą, dyskutowali o sytuacji młodych ludzi na rynku pracy oraz szans zatrudnienia w mediach.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Podczas warsztatów z kreatywnego myślenia, przeprowadzonych przez Piotra Wojciechowskiego, uczestnicy opracowali pomysły, których wspólnym mianownikiem było wykorzystanie mediów w celu aktywizacji młodzieży.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Dziesięciodniowe szkolenia obejmuje również zajęcia z obsługi kamery, tworzenia krótkich form filmowych, tj. reportaż, sonda uliczna oraz praca w zespole telewizji internetowej.

Materiały przygotowane przez uczestników zostaną opublikowane w Internecie.