EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


04.06.2013 r. Lublin Szkolenie medialne Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W Nasutowie trwa szkolenie medialne w ramach Akcji 4.3 (Szkolenie i tworzenie sieci).

Uczestnicy biorą udział w zajęciach mających na celu przygotowanie ich do pracy z młodzieżą, jej aktywizację i rozwój przez media. W  trakcie warsztatów przedstawiciele Danii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Polski wymieniali się doświadczeniami na temat pracy z młodzieżą, dyskutowali o sytuacji młodych ludzi na rynku pracy oraz szans zatrudnienia w mediach.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Podczas warsztatów z kreatywnego myślenia, przeprowadzonych przez Piotra Wojciechowskiego, uczestnicy opracowali pomysły, których wspólnym mianownikiem było wykorzystanie mediów w celu aktywizacji młodzieży.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Dziesięciodniowe szkolenia obejmuje również zajęcia z obsługi kamery, tworzenia krótkich form filmowych, tj. reportaż, sonda uliczna oraz praca w zespole telewizji internetowej.

Materiały przygotowane przez uczestników zostaną opublikowane w Internecie.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ