EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


25.05.2013 Lublin Szkolenie medialne - zatrudnienie i włączanie młodzieży Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw zaprasza do udziału w międzynarodowym „Szkoleniu medialnym – zatrudnienie i włączanie młodzieży”, który odbędzie się w dniach 28.05.-6.06. 2013 w Nasutowie koło Lublina.

Głównym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności osób pracujących z młodzieżą oraz wolontariuszy którzy chcą korzystać z nowych technologii i nowych mediów w swojej codziennej pracy, w szczególności w projektach młodzieżowych promujących mobilność, aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym oraz integrację i włączenie społeczne.

Nasz kurs szkoleniowy skierowany jest do 28 pracowników młodzieżowych z organizacji partnerskich z Litwy, Polski, Danii, Finlandii, Grecji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli wykorzystywać nabyte umiejętności w pracy z młodzieżą w swoich organizacjach oraz podczas pracy wolontariackiej. Będą wiedzieli jak pracują media społecznościowe oraz współczesne media cyfrowe (strony internetowe, portale informacyjne, blogi i telewizja internetowa), będą potrafili samodzielnie tworzyć materiały do tych mediów (krótkie materiały filmowe, wywiady uliczne, informacyjne klipy wideo, spoty radiowe) oraz wykorzystywać te media jako narzędzia do pracy z młodzieżą.

Podczas szkolenia:

- zdobędziesz podstawową wiedzę na temat mediów
- dowiesz się, jak przeprowadzić wywiad
- nauczysz się jak edytować filmy, pisać blog
- nauczysz się pracować w międzynarodowej grupie telewizji internetowej
- dowiesz się jak korzystać z mediów społecznościowych
- dowiesz się jak efektywnie uczyć młodzież o mediach
- nauczysz się koordynować projekt międzynarodowy
- dowiesz się jak bezpiecznie korzystać z internetu

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapewniamy materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie i transport z Lublina do Nasutowa.
Wiek uczestników: 18 - ….. (nie ma ograniczenia)
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Magdalena Gnyp-Ścigocka
e-mail: m.gnyp@eds-fundacja.pl