EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


25.05.2013 Lublin Szkolenie medialne - zatrudnienie i włączanie młodzieży Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw zaprasza do udziału w międzynarodowym „Szkoleniu medialnym – zatrudnienie i włączanie młodzieży”, który odbędzie się w dniach 28.05.-6.06. 2013 w Nasutowie koło Lublina.

Głównym założeniem projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności osób pracujących z młodzieżą oraz wolontariuszy którzy chcą korzystać z nowych technologii i nowych mediów w swojej codziennej pracy, w szczególności w projektach młodzieżowych promujących mobilność, aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym oraz integrację i włączenie społeczne.

Nasz kurs szkoleniowy skierowany jest do 28 pracowników młodzieżowych z organizacji partnerskich z Litwy, Polski, Danii, Finlandii, Grecji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą mogli wykorzystywać nabyte umiejętności w pracy z młodzieżą w swoich organizacjach oraz podczas pracy wolontariackiej. Będą wiedzieli jak pracują media społecznościowe oraz współczesne media cyfrowe (strony internetowe, portale informacyjne, blogi i telewizja internetowa), będą potrafili samodzielnie tworzyć materiały do tych mediów (krótkie materiały filmowe, wywiady uliczne, informacyjne klipy wideo, spoty radiowe) oraz wykorzystywać te media jako narzędzia do pracy z młodzieżą.

Podczas szkolenia:

- zdobędziesz podstawową wiedzę na temat mediów
- dowiesz się, jak przeprowadzić wywiad
- nauczysz się jak edytować filmy, pisać blog
- nauczysz się pracować w międzynarodowej grupie telewizji internetowej
- dowiesz się jak korzystać z mediów społecznościowych
- dowiesz się jak efektywnie uczyć młodzież o mediach
- nauczysz się koordynować projekt międzynarodowy
- dowiesz się jak bezpiecznie korzystać z internetu

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zapewniamy materiały szkoleniowe, nocleg, wyżywienie i transport z Lublina do Nasutowa.
Wiek uczestników: 18 - ….. (nie ma ograniczenia)
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt

Magdalena Gnyp-Ścigocka
e-mail: m.gnyp@eds-fundacja.pl


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ