EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


09.05.2013 Lublin Dzień Europy w Lublinie Informacja Europejska

9

Kolejne Święto Europy za nami! Z tej okazji 9 maja zorganizowaliśmy Europejskie Stoisko Informacyjne, Symulację Obrad Parlamentu Europejskiego oraz Europejską Grę Miejską.   

Konkurs pt. „Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego”

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w kolejnej już edycji symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, która odbyła się w lubelskim Ratuszu (Sala Obrad Rady Miasta) przy Placu Łokietka 1.

Celem symulacji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji.

Zwycięska grupa pojedzie w nagrodę na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego w Brukseli ufundowaną przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską.

W tym roku tematami poruszanymi podczas Symulacji były:

- Odnawialne Źródła Energii – szanse, czy zagrożenia?
- Umowy stowarzyszeniowe UE – ocena i perspektywy rozwoju
- Unijna pomoc dla banków

Jury złożone z reprezentantów Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin, Katedry Negocjacji i Mediacji Instytutu Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II oraz biura prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej Poseł do Parlamentu Europejskiego postanowiło przyznać pierwsze miejsce Frakcji Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Jury przyznało też 2 wyróżnienia indywidualne dla najlepszych mówców.

Warto podkreślić wysoki poziom dyskusji i przygotowania uczniów do debaty. W dużej mierze to zasługa nauczycieli, którzy również zostali nagrodzeni.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Europejska Gra Miejska

Dla młodszych (uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych) przygotowaliśmy grę terenową.

Gra odbyła się w centrum Lublina. Jej uczestnicy mieli za zadanie znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii europejskich związanych z naszym miastem. W tym celu drużyny musiały odwiedzić instytucje, odnaleźć budynki, porozmawiać z odpowiednimi osobami, zebrać pieczątki.

Uczestnicy odwiedzili między innymi Piwnicę pod Fortuną oraz dzięki współpracy z MPK Lublin mogli wejść do zakupionego ze środków unijnych autobusu.

W grze wzięło udział dziewięć 5-osobowych drużyn pod opieką nauczyciela/opiekuna. Każda drużyna znalazła prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania, za co na mecie wszyscy uczestnicy Gry dostali nagrody. Mimo, że nie liczył się czas pokonania trasy, każda drużyna starała się dojść na metę jako pierwsza.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Europejskie Stoisko Informacyjne

Dla mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny zorganizowaliśmy stoisko, na którym można było zasięgnąć informacji na temat Unii Europejskiej i zaopatrzyć się w publikacje i materiały na temat UE oraz wziąć udział w loterii fantowej. Osobom odwiedzającym stoisko rozdawaliśmy też niebieskie balony.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Organizatorami Dnia Europy byli:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin,
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie
Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin.PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ