EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


24-25.05.2013 Lublin IV Chrześcijański Tydzień Społeczny Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza  do udziału w IV Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym, który odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w dniach 24-25.05. 2013 roku.Chrześcijański Tydzień Społeczny to miejsce spotkania organizacji, związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach. Patronat honorowy nad IV Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął JE Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

Wydarzenie to jest płaszczyzną spotkania i dialogu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. Jego celem jest refleksja na temat życia społecznego w Polsce i w Europie, prezentacja zaangażowania społecznego katolików, dyskusja nad ważnymi problemami społecznymi w Polsce i Europie i poszukiwanie dróg ich rozwiązania w duchu nauczania społecznego Kościoła.

Organizatorami IV Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego są: 
Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Szczegóły organizacyjne oraz relacje z poprzednich edycji Chrześcijańskich Tygodni Społecznych dostępne są na stronie www.tydzienspoleczny.eu 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

W imieniu Organizatorów

Tomasz Różniak
Prezes Zarządu
Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw

 

Ks. Prof. Stanisław Fel
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DO POBRANIA :

Get the Flash Player to see this player.