EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


24-25.05.2013 Lublin IV Chrześcijański Tydzień Społeczny Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza  do udziału w IV Chrześcijańskim Tygodniu Społecznym, który odbędzie się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w dniach 24-25.05. 2013 roku.Chrześcijański Tydzień Społeczny to miejsce spotkania organizacji, związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach. Patronat honorowy nad IV Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął JE Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik, Metropolita Lubelski.

Wydarzenie to jest płaszczyzną spotkania i dialogu inicjatyw na rzecz dobra wspólnego. Jego celem jest refleksja na temat życia społecznego w Polsce i w Europie, prezentacja zaangażowania społecznego katolików, dyskusja nad ważnymi problemami społecznymi w Polsce i Europie i poszukiwanie dróg ich rozwiązania w duchu nauczania społecznego Kościoła.

Organizatorami IV Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego są: 
Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Szczegóły organizacyjne oraz relacje z poprzednich edycji Chrześcijańskich Tygodni Społecznych dostępne są na stronie www.tydzienspoleczny.eu 

Serdecznie zapraszamy do udziału.

W imieniu Organizatorów

Tomasz Różniak
Prezes Zarządu
Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw

 

Ks. Prof. Stanisław Fel
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

DO POBRANIA :

Get the Flash Player to see this player.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ