EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


08.05.2013 Lublin "Przyjdź , włącz się!" Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Przyjdź, włącz się!”, który jest organizowany przez wolontariuszy Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Projekt odbędzie się w dniach 21 - 24 maja 2013 roku.

„Przyjdź, włącz się! to akcja 5.1 Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową w ramach programu Młodzież w działaniu. Projekt skierowany jest do młodzieży z regionu lubelskiego i ma na celu promocję świadomego obywatelstwa oraz zaktywizowanie młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej.

Chcemy, aby młodzi ludzie dostali czas i miejsce do zapoznania się z możliwościami współpracy z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi w naszym województwie oraz na wyrażenie swoich obaw, potrzeb, a także poznania możliwości rozwinięcia swoich kompetencji i zdobycia doświadczenia.

W ramach projektu dajemy możliwość Państwa organizacji do zaprezentowania się podczas „NGO cafe”, który odbędzie się 21.05.2013 roku na parterze w budynku Collegium Jana Pawła II (al. Racławickie 14), podczas, którego istnieje możliwość wystawienia standów organizacji pozarządowych oraz przedstawienia prezentacji multimedialnej na temat działalności organizacji. Jeżeli możliwość ta spotkała się z Państwa zainteresowaniem proszę o wypełnienie i odesłanie załączonego formularza.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres debata.mlodziez@eds-fundacja.pl do 15.05.2013.

DO POBRANIA : Formularz zgłoszeniowy / MsWord