EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


05.04.2013 Rzeszów Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”;
Szkolenia komputerowe.
Instytut Rynku Pracy

W kwietniu rozpoczęliśmy szkolenia komputerowe dla wszystkich uczestników i uczestniczek II edycji projektu. Uczestnicy I edycji odbywają 6-miesięczny staż zawodowy.

W kwietniu wszyscy uczestnicy i uczestniczki II edycji projektu rozpoczęli szkolenia komputerowe na trzech poziomach zaawansowania. O przydziale do odpowiedniej grupy decydował test ze znajomości komputera i pracy z Internetem. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów. Równolegle uczestnicy I edycji odbywają  6-miesięczny staż zawodowy.

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” skierowany jest do 60 osób (40 kobiet i 20 mężczyzn) niepełnosprawnych w wieku od 15 do 64 lat, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z województwa podkarpackiego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy oraz podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób niepełnosprawnych i niezatrudnionych.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2012 r. do 28.02.2014 r.

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”
współfinansowany jest ze środków EFS.

Szczegółowe informacja na stronie internetowej projektu
http://www.irp-fundacja.pl/niepelnosprawni2/index.php

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ