EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


05.04.2013 Rzeszów Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”;
Szkolenia komputerowe.
Instytut Rynku Pracy

W kwietniu rozpoczęliśmy szkolenia komputerowe dla wszystkich uczestników i uczestniczek II edycji projektu. Uczestnicy I edycji odbywają 6-miesięczny staż zawodowy.

W kwietniu wszyscy uczestnicy i uczestniczki II edycji projektu rozpoczęli szkolenia komputerowe na trzech poziomach zaawansowania. O przydziale do odpowiedniej grupy decydował test ze znajomości komputera i pracy z Internetem. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów. Równolegle uczestnicy I edycji odbywają  6-miesięczny staż zawodowy.

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” skierowany jest do 60 osób (40 kobiet i 20 mężczyzn) niepełnosprawnych w wieku od 15 do 64 lat, bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo z województwa podkarpackiego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy oraz podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób niepełnosprawnych i niezatrudnionych.

Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2012 r. do 28.02.2014 r.

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”
współfinansowany jest ze środków EFS.

Szczegółowe informacja na stronie internetowej projektu
http://www.irp-fundacja.pl/niepelnosprawni2/index.php