EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


Kwiecień 2013 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Na mocy decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 29.03.2013 roku, w miejsce funkcjonującej dotychczas struktury Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej (RCIE) została powołana nowa sieć Regionalnych Ośrodków Debat Międzynarodowych (RODM). Lubelski oraz gdański punkt będą działały przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

Zasadniczym celem tworzących się podmiotów jest promocja priorytetów komunikacyjnych polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie dialogu pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a samorządem i organizacjami pozarządowymi w zakresie inicjatyw międzynarodowych w regionach. W ramach prowadzonej działalności, Ośrodki będą nadal informować i edukować lokalne społeczności w zakresie kwestii związanych z integracją europejską oraz sprawami międzynarodowymi.

Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Gdańsku będą elementami ogólnopolskiej sieci RODM posiadającej swoje placówki w 13 miastach: (w Białystoku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu oraz w Gdańsku i w Lublinie).

Zespół Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz w Gdańsku składa serdecznie podziękowania wszystkim tym, którzy w istotny sposób wsparli ideę utworzenia RODM przy Fundacji Nowy Staw w wyżej wymienionych miastach.