EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


Kwiecień 2013 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Na mocy decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 29.03.2013 roku, w miejsce funkcjonującej dotychczas struktury Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej (RCIE) została powołana nowa sieć Regionalnych Ośrodków Debat Międzynarodowych (RODM). Lubelski oraz gdański punkt będą działały przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

Zasadniczym celem tworzących się podmiotów jest promocja priorytetów komunikacyjnych polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie dialogu pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a samorządem i organizacjami pozarządowymi w zakresie inicjatyw międzynarodowych w regionach. W ramach prowadzonej działalności, Ośrodki będą nadal informować i edukować lokalne społeczności w zakresie kwestii związanych z integracją europejską oraz sprawami międzynarodowymi.

Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Gdańsku będą elementami ogólnopolskiej sieci RODM posiadającej swoje placówki w 13 miastach: (w Białystoku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu oraz w Gdańsku i w Lublinie).

Zespół Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz w Gdańsku składa serdecznie podziękowania wszystkim tym, którzy w istotny sposób wsparli ideę utworzenia RODM przy Fundacji Nowy Staw w wyżej wymienionych miastach.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ