EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


Nowy Sącz/Krynica 3-6 września 2013 r. Zapraszamy na VIII edycję Forum Ekonomicznego Młodych Liderów FORUM EKONOMICZNE MŁODYCH LIDERÓW (FEML)

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów to największe spotkanie liderów młodego pokolenia w Unii Europejskiej na płaszczyźnie społeczno-ekonomicznej. Sukcesy Forum ostatnich lat pozwalają nam stale rozwijać i ulepszać formę tego wydarzenia. W VIII Forum uczestniczyć będzie ponad 350 uczestników z 42 państw. FEML jest oficjalnym programem partnerskim Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Już po raz ósmy w Małopolsce spotkają się przedstawiciele organizacji studenckich, młodzi przedsiębiorcy, politycy i działacze wielu organizacji pozarządowych, aby podczas debat panelowych zastanowić się nad kwestiami ważnymi dla młodego pokolenia. Uczestnicy FEML biorą udział w warsztatach, prezentacjach, wieczorach międzykulturowych i panelach dyskusyjnych z wybitnymi przedstawicielami świata nauki, biznesu, mediów, kultury i polityki. Tematyka Forum porusza kwestie gospodarcze, polityczne, zagadnienia międzynarodowe, tematy związane z przyszłością i wizją Unii Europejskiej, stosunkami Unii z jej sąsiadami, rolą młodego pokolenia we współczesnym świecie. W minionych latach gośćmi Forum byli m.in. Prezydenci: Gruzji, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Litwy, Polski i Cypru; laureaci Nagrody Nobla; Komisarze Unii Europejskiej ds. Programowania Finansowego i Budżetu, Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego, Młodzieży, Przedsiębiorczości; Premierzy i Wicepremierzy Rzeczpospolitej Polskiej, Hiszpanii i Gruzji; Ministrowie Finansów, Gospodarki i Spraw Zagranicznych; Prezesi Narodowych Banków; przedstawiciele instytucji międzynarodowych, prezesi zagranicznych koncernów, wybitni ekonomiści, publicyści i komentatorzy życia publicznego. W ramach programu Forum uczestnicy mają możliwość bezpłatnego uczestniczenia w Programie Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Zapraszamy do udziału w Forum osoby w wieku 18-30 lat z krajów europejskich.
Rekrutacja online trwa, więcej szczegółów na www.forum-leaders.eu
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres forum@forum-leaders.eu

Dla wielu osób udział w Forum możliwy jest dzięki dofinansowaniu uczestnictwa oraz kosztów podróży. Fundusz Stypendialny Forum istnieje m.in. dzięki Partnerom, Sponsorom - zapraszamy także Firmy do współpracy w ramach Programu Partnerskiego. 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
marketing@forum-leaders.eu  lub pod numerem telefonu:  +48 81 536 10 87.
Łukasz Piętka - Dyrektor Biura Forum.