EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


10.05.2012 do 6.10.2013 Ciechanów, Poniatowa, okolice Wrocławia „NGO Master” - dla organizacji pozarządowych. Instytut Rynku Pracy

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym NGO Master - dla organizacji pozarządowych. Oferujemy 122 godz. szkoleniowe, w tym: 7 sesji wyjazdowych w weekendy (w okresie maj-październik), konsultacje z tutorem. Kursy startują w maju 2013 r. w okolicach: Warszawy, Wrocławia i Lublina. Więcej: http://ngomaster.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowym „NGO Master”- dla organizacji pozarządowych.

Projekt przeznaczony jest dla przedstawicieli zarządów, organów nadzoru i kadry zarządzającej fundacji, stowarzyszeń, jednostek organizacyjnych kościoła i związków wyznaniowych.
W ramach projektu realizowany będzie kurs, którego program został zbudowany w oparciu o zasady executive learning. Wyposaża uczestnika we wszystkie kompetencje i wiedze niezbędną do skutecznego zarządzania organizacją w oparciu o standardy.

Kurs obejmuje 112 godzin, w tym:

 • 112 godzin szkoleniowych – 7 sesji wyjazdowych w weekendy (w okresie maj – październik)
 • nawet 7 godzin konsultacji on-line oraz 3 godziny konsultacji osobistych z Tutorem

Tematyka poszczególnych sesji:

 • Standard, nowoczesne zarządzanie, jakość
 • Standardy w finansach, w tym dysponowanie środkami publicznymi
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu i fundrasing
 • Standard w zarządzaniu personelem – procesy personalne
 • Marka, promocja – standard wizerunku
 • Seminarium dyplomowe – diagnoza organizacji, przygotowanie szkiców planów wdrożenia standardów
 • Monitoring, ewaluacja, kontrola standardów

W oparciu o program kursu i wsparcie tutora każdy z uczestników opracuje własny standard dla swojej organizacji pozarządowej. Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem dyplomu. Kurs poprowadzi kadra akademicka oraz liderzy życia gospodarczego i społecznego. Każda z prowadzących osób to specjalista w swojej dziedzinie.

Z jednej organizacji w kursie może wziąć udział tylko 1 osoba. Powstaną 3 grupy po 20 osób, po 1 grupie w każdym regionie.

Uczestnikom zapewniamy:

 • zakwaterowanie
 • wyżywienie
 • materiały
 • zwrot kosztów dojazdu (dla chętnych zorganizowany transport z miasta wojewódzkiego do i z docelowego miejsca kursu).

Kursy odbywać się będą w ciekawych miejscach sprzyjających edukacji.
Kursy zostaną uruchomione w maju tego roku w Ciechanowie, Poniatowej i w okolicach Wrocławia.
Udział w projekcie mogą brać osoby z całej Polski, kurs jest bezpłatny. s

Trwa rekrutacja do drugiej edycji kursów, zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia 2013 r. – liczba miejsc ograniczona.

Więcej informacji (m.in. harmonogram, terminy sesji, profile trenerów) na stronie ngomaster.pl
     

Projekt “NGO Master” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego