EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


15.03.2013 Rzeszów Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”;
Staże zawodowe/Warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy
Instytut Rynku Pracy

Wszyscy uczestnicy I edycji projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” rozpoczęli staże zawodowe. Uczestnicy II edycji odbywają warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy.

28 lutego 2013 roku została podpisana ostatnia umowa stażowa dla uczestników              I edycji projektu. Wszyscy uczestnicy I edycji odbywają 6-miesięczny staż zawodowy.
W lutym zakończyła się również rekrutacja do II edycji projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”.  Uczestnicy II edycji odbyli trzy sesje w ramach indywidualnego wsparcia psychologiczno-doradczego. Obecnie dla wszystkich trzech grup II edycji odbywają się warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy.

Więcej informacji na stronie projektu: www.irp-fundacja.pl/niepelnosprawni2

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” skierowany jest do 60 osób (40 kobiet i 20 mężczyzn) niepełnosprawnych i niepracujących z województwa podkarpackiego.

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.