EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


15.03.2013 Rzeszów Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”;
Staże zawodowe/Warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy
Instytut Rynku Pracy

Wszyscy uczestnicy I edycji projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” rozpoczęli staże zawodowe. Uczestnicy II edycji odbywają warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy.

28 lutego 2013 roku została podpisana ostatnia umowa stażowa dla uczestników              I edycji projektu. Wszyscy uczestnicy I edycji odbywają 6-miesięczny staż zawodowy.
W lutym zakończyła się również rekrutacja do II edycji projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”.  Uczestnicy II edycji odbyli trzy sesje w ramach indywidualnego wsparcia psychologiczno-doradczego. Obecnie dla wszystkich trzech grup II edycji odbywają się warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy.

Więcej informacji na stronie projektu: www.irp-fundacja.pl/niepelnosprawni2

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” skierowany jest do 60 osób (40 kobiet i 20 mężczyzn) niepełnosprawnych i niepracujących z województwa podkarpackiego.

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ