EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


14.03.2013 Białystok Realizacja projektu „Way to work” rozpoczęta Instytut Rynku Pracy

W marcu 2013 r. rozpoczynamy realizację projektu „Droga do pracy”. Projekt skierowany jest do 60 osób niepełnosprawnych, niepracujących, zamieszkałych na terenie gmin powiatu białostockiego i hajnowskiego.

Uczestnikom i uczestniczkom projektu oferujemy: możliwość uczestnictwa w szkoleniach zawodowych
i komputerowych, pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, wsparcie psychologiczne, oraz płatne staże. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt „Droga do pracy” współfinansowany jest ze środków EFS.

Osoba kontaktowa: Małgorzata Jurkowicz-Kuczyńska