EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


14.03.2013 Białystok Rozpoczęcie staży zawodowych – projekt „Czas na aktywność” Instytut Rynku Pracy

W marcu 2012 uczestnicy i uczestniczki drugiej edycji projektu „Czas na aktywność” rozpoczynają realizację 5-miesięcznych staży zawodowych.

Będą one okazją do praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń zawodowych.
Projekt „Czas na aktywność” skierowany jest do 66 osób niepełnosprawnych i niepracujących, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego. W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w szkoleniach komputerowych, zawodowych, warsztatach aktywizujących i aktywnego poszukiwania pracy, spotkaniach grupy wsparcia, konsultacjach z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym oraz indywidualnym wsparciu psychologiczno-doradczym.

Projekt „Czas na aktywność” współfinansowany jest ze środków EFS.

Szczegółowe informacja na stronie internetowej projektu
http://www.irp-fundacja.pl/czasnaaktywnosc/index.php

Osoba kontaktowa: Monika Doniek

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ