EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


14.03.2013 Białystok Rozpoczęcie staży zawodowych – projekt „Czas na aktywność” Instytut Rynku Pracy

W marcu 2012 uczestnicy i uczestniczki drugiej edycji projektu „Czas na aktywność” rozpoczynają realizację 5-miesięcznych staży zawodowych.

Będą one okazją do praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń zawodowych.
Projekt „Czas na aktywność” skierowany jest do 66 osób niepełnosprawnych i niepracujących, zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego. W ramach projektu uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w szkoleniach komputerowych, zawodowych, warsztatach aktywizujących i aktywnego poszukiwania pracy, spotkaniach grupy wsparcia, konsultacjach z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym oraz indywidualnym wsparciu psychologiczno-doradczym.

Projekt „Czas na aktywność” współfinansowany jest ze środków EFS.

Szczegółowe informacja na stronie internetowej projektu
http://www.irp-fundacja.pl/czasnaaktywnosc/index.php

Osoba kontaktowa: Monika Doniek