EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


14.03.2013 Białystok Pierwsze działania w projekcie „Wyjść z Cienia” Instytut Rynku Pracy

Pierwsza grupa uczestników projektu rozpoczęła udział w projekcie. Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych w województwie podlaskim na terenie gmin: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Zawady, Janów, Korycin, Szudziałowo, Sidra, Nowy Dwór, Kuźnica, Suchowola.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 60 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie w/w gmin powiatu białostockiego i sokólskiego. Pierwsza 10-osobowa grupa uczestników rozpoczęła udział w projekcie. Są to osoby, które wybrały szkolenie na kierunku operatora koparko-ładowarki. Odbyły one spotkania z doradcą zawodowym, aktualnie uczestniczą w warsztatach rozwoju kompetencji kluczowych. W kwietniu swoje uczestnictwo rozpocznie następna grupa. W ramach projektu przewidziane są min. szkolenia zawodowe oraz 4-miesięczne staże u pracodawców. Nabór uczestników do kolejnych grup trwa.

Projekt „Wyjść z Cienia” współfinansowany jest ze środków EFS.

Szczegółowe informacje na stronie www projektu
 http://www.irp-fundacja.pl/wyjsczcienia
W Biurze Projektu w Białymstoku, ul. Suraska 1 lok. 104

Osoba kontaktowa: Marzena Grochowska