EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


14.03.2013 Białystok Pierwsze działania w projekcie „Wyjść z Cienia” Instytut Rynku Pracy

Pierwsza grupa uczestników projektu rozpoczęła udział w projekcie. Projekt skierowany jest do 60 osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych w województwie podlaskim na terenie gmin: Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów, Zawady, Janów, Korycin, Szudziałowo, Sidra, Nowy Dwór, Kuźnica, Suchowola.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 60 osób bezrobotnych zamieszkałych na terenie w/w gmin powiatu białostockiego i sokólskiego. Pierwsza 10-osobowa grupa uczestników rozpoczęła udział w projekcie. Są to osoby, które wybrały szkolenie na kierunku operatora koparko-ładowarki. Odbyły one spotkania z doradcą zawodowym, aktualnie uczestniczą w warsztatach rozwoju kompetencji kluczowych. W kwietniu swoje uczestnictwo rozpocznie następna grupa. W ramach projektu przewidziane są min. szkolenia zawodowe oraz 4-miesięczne staże u pracodawców. Nabór uczestników do kolejnych grup trwa.

Projekt „Wyjść z Cienia” współfinansowany jest ze środków EFS.

Szczegółowe informacje na stronie www projektu
 http://www.irp-fundacja.pl/wyjsczcienia
W Biurze Projektu w Białymstoku, ul. Suraska 1 lok. 104

Osoba kontaktowa: Marzena Grochowska

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ