EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


9.03.2013 Nasutów Warsztaty medialne w ramach projektu „Act and Communicate” Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, Centrum Mediów Obywatelskich

Rozpoczynamy działania w ramach projektu „Act and Communicate” finansowanego ze środków programu Młodzież w Działaniu”. 9 marca grupa inicjatywna projektu spotkała się na warsztatach medialnych, dzięki którym będą mogli realizować produkcje filmowe zaplanowane w projekcie.

W warsztatach medialnych wzięło udział 6 osób z grupy inicjatywnej projektu. Podczas zajęć młodzież nauczyła się podstawowych funkcji kamery, kompozycji obrazu, planowania produkcji filmowej, tworzenia sekwencji filmowej oraz przeprowadzania wywiadów.

Projekt jest międzynarodową inicjatywą lokalną w partnerstwie z organizacją z Hiszpanii. Celem projektu jest podniesienie umiejętności związanych z komunikacją u młodych ludzi. Jest to komunikacja pojmowana bardzo szeroko, odnosi się do wielu sfer życia, kładzie nacisk na komunikację międzykulturową i międzypokoleniową. Podczas projektu młodzież stworzy wspólny film o zasadach komunikacji i różnic między komunikatami niewerbalnymi w różnych krajach.

Projekt zakłada przeprowadzenie równoległych warsztatów w szkołach polskich i hiszpańskich, zwłaszcza wśród młodzieży z mniejszymi szansami. Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się, jak skutecznie się komunikować, a także dowiedzą się jak przekazywać tę wiedzę innym.

W projekcie weźmie udział 11 uczestników z Polski i Hiszpanii. Warsztaty w szkołach zaplanowano dla 36 uczniów z każdego kraju.