EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


9.03.2013 Nasutów Warsztaty medialne w ramach projektu „Act and Communicate” Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, Centrum Mediów Obywatelskich

Rozpoczynamy działania w ramach projektu „Act and Communicate” finansowanego ze środków programu Młodzież w Działaniu”. 9 marca grupa inicjatywna projektu spotkała się na warsztatach medialnych, dzięki którym będą mogli realizować produkcje filmowe zaplanowane w projekcie.

W warsztatach medialnych wzięło udział 6 osób z grupy inicjatywnej projektu. Podczas zajęć młodzież nauczyła się podstawowych funkcji kamery, kompozycji obrazu, planowania produkcji filmowej, tworzenia sekwencji filmowej oraz przeprowadzania wywiadów.

Projekt jest międzynarodową inicjatywą lokalną w partnerstwie z organizacją z Hiszpanii. Celem projektu jest podniesienie umiejętności związanych z komunikacją u młodych ludzi. Jest to komunikacja pojmowana bardzo szeroko, odnosi się do wielu sfer życia, kładzie nacisk na komunikację międzykulturową i międzypokoleniową. Podczas projektu młodzież stworzy wspólny film o zasadach komunikacji i różnic między komunikatami niewerbalnymi w różnych krajach.

Projekt zakłada przeprowadzenie równoległych warsztatów w szkołach polskich i hiszpańskich, zwłaszcza wśród młodzieży z mniejszymi szansami. Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się, jak skutecznie się komunikować, a także dowiedzą się jak przekazywać tę wiedzę innym.

W projekcie weźmie udział 11 uczestników z Polski i Hiszpanii. Warsztaty w szkołach zaplanowano dla 36 uczniów z każdego kraju.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ