EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


28.02.2013 Lublin „Akademia logistyki” Instytut Rynku Pracy

Trwa realizacja projektu „Akademia logistyki”, skierowanego do pracowników lubelskich przedsiębiorstw.

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2012 r. Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności  80 osób - pracowników przedsiębiorstw do potrzeb nowoczesnej regionalnej gospodarki. Pracownicy 3 lubelskich firm uczestniczą w szkoleniach:

  1. Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie
  2. Zarządzanie i uczestnictwo w wewnętrznych projektach na poziomie strategicznym i operacyjnym
  3. MS Excel jako skuteczne narzędzie do ewidencjonowania, przetwarzania i analizy kluczowych wskaźników efektywności

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów z dziedziny logistyki i zarządzania, i zakończą się indywidualnym doradztwem dla każdej firmy.

Aktualnie jesteśmy w trakcie szkoleń dla dwóch grup pracowników firmy DOMO-SYSTEM.
 
Projekt „Akademia logistyki” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.