EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


28.02.2013 Lublin „Akademia logistyki” Instytut Rynku Pracy

Trwa realizacja projektu „Akademia logistyki”, skierowanego do pracowników lubelskich przedsiębiorstw.

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2012 r. Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności  80 osób - pracowników przedsiębiorstw do potrzeb nowoczesnej regionalnej gospodarki. Pracownicy 3 lubelskich firm uczestniczą w szkoleniach:

  1. Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie
  2. Zarządzanie i uczestnictwo w wewnętrznych projektach na poziomie strategicznym i operacyjnym
  3. MS Excel jako skuteczne narzędzie do ewidencjonowania, przetwarzania i analizy kluczowych wskaźników efektywności

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów z dziedziny logistyki i zarządzania, i zakończą się indywidualnym doradztwem dla każdej firmy.

Aktualnie jesteśmy w trakcie szkoleń dla dwóch grup pracowników firmy DOMO-SYSTEM.
 
Projekt „Akademia logistyki” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ