EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


28.02.2013 Rzeszów Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” - Zakończenie rekrutacji do II edycji projektu Instytut Rynku Pracy

W dniu 15 lutego 2013 roku zakończyła się rekrutacja do II edycji projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”. W wyniku rekrutacji zostały wyłonione 3 grupy szkoleniowe.

Przeprowadzone przez doradców zawodowych rozmowy kwalifikacyjne pozwoliły zrekrutować 28 uczestników do II edycji projektu. Spośród nich zostały utworzone dwie grupy administracyjno-biurowe oraz jedna grupa grafiki komputerowej. Osoby niezakwalifikowane do projektu zostały umieszczone na liście rezerwowej. Pod koniec lutego grupa nowych uczestników odbyła pierwszą sesję w ramach indywidualnego wsparcia psychologiczno-doradczego.

Uczestnicy I edycji odbywają 6-miesięczny staż zawodowy.

Więcej informacji na stronie projektu: www.irp-fundacja.pl/niepelnosprawni2

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” skierowany jest do 60 osób (40 kobiet i 20 mężczyzn) niepełnosprawnych i niepracujących z województwa podkarpackiego.

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.