EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


28.02.2013 Rzeszów Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” - Zakończenie rekrutacji do II edycji projektu Instytut Rynku Pracy

W dniu 15 lutego 2013 roku zakończyła się rekrutacja do II edycji projektu „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja”. W wyniku rekrutacji zostały wyłonione 3 grupy szkoleniowe.

Przeprowadzone przez doradców zawodowych rozmowy kwalifikacyjne pozwoliły zrekrutować 28 uczestników do II edycji projektu. Spośród nich zostały utworzone dwie grupy administracyjno-biurowe oraz jedna grupa grafiki komputerowej. Osoby niezakwalifikowane do projektu zostały umieszczone na liście rezerwowej. Pod koniec lutego grupa nowych uczestników odbyła pierwszą sesję w ramach indywidualnego wsparcia psychologiczno-doradczego.

Uczestnicy I edycji odbywają 6-miesięczny staż zawodowy.

Więcej informacji na stronie projektu: www.irp-fundacja.pl/niepelnosprawni2

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” skierowany jest do 60 osób (40 kobiet i 20 mężczyzn) niepełnosprawnych i niepracujących z województwa podkarpackiego.

Projekt „Szkolenia i staże zawodowe dla osób niepełnosprawnych – II edycja” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ