EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


17.04.2013 r. Nasutów k. Lublina Szkolenie „Fundusze europejskie dla organizacji pozarządowych” Europe Direct – Lublin

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina 17 kwietnia 2013.

Szkolenie obejmować będzie przedstawienie możliwości finansowania działalności organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie ze źródeł UE (m.in. Program Kultura, Program Europa dla Obywateli, Norweski Mechanizm Finansowy, Program Młodzież w działaniu i inne), omówienie ogólnych zasad współfinansowania projektów ze środków unijnych i przygotowania projektów wg standardów unijnych.

Na koniec szkolenia będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu funduszy strukturalnych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator pokrywa koszty wyżywienia uczestników oraz koszt materiałów szkoleniowych.
Organizator zapewnia także bezpłatny transport z Lublina do Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego w Nasutowie i z powrotem (koszty dojazdu do Lublina nie są zwracane).

Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
i Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

Zgłoszenia można nadsyłać faxem (81 534 61 92)
lub drogą elektroniczną (europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl) do dnia 09.04.2013.

Ilość miejsc jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie dostaną potwierdzenie e-mailem po 09.04.2013.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 081 534 61 91
lub drogą elektroniczną: europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl.

DO POBRANIA :

Informacja o szkoleniu / PDF
Harmonogram szkolenia / PDF
Karta zgłoszeniowa / MSWord