EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


25-28.02.2013 Bruksela Spotkanie robocze w Brukseli w ramach projektu
„ImpleMentoring City-to-city support for migrant integration”
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

W dniach 25-28 lutego odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu „ImpleMentoring City-to-city support for migrant integration”, którego organizatorem jest sieć miast europejskich Eurocities. Przedstawiciele urzędów miasta i organizacji pozarządowych spotkali się w Brukseli i dyskutowali o przebiegu wspólnego projektu, którego głównym tematem jest zjawisko integracji migrantów w poszczególnych miastach.

Projekt opiera się na zasadzie mentoringu. Miasta zostały podzielone na dwie grupy: bardziej doświadczone (ich przedstawiciele są mentorami) oraz mniej doświadczone w kwestii migrantów, które będą wdrażać sprawdzone rozwiązania.
Spotkanie w Brukseli pozwoliło na poznanie wszystkich uczestników projektu oraz wyjaśnienie najważniejszych kwestii i stworzenie harmonogramu dalszych działań. Projekt jest realizowany na zasadach partnerskich wspólnie z Urzędem Miasta Lublin. Przed nami wiele wyzwań i działań.
Już wkrótce zostanie powołana specjalna grupa ekspertów. Zaczynamy przygotowywać się do wizyty naszego mentora, który będzie przedstawicielem miasta Tampere z Finlandii. Wizyta w Lublinie odbędzie się w dniach 11-14 czerwca i będzie okazją do lepszego poznania miasta i jego polityki w stosunku do migrantów. Oprócz przedstawiciela miasta Tamepere odwiedzą nas eksperci z zakresu migracji oraz przedstawiciele sieci Eurocities.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszenie