EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2013 ROKU


12.02.2013 r. Lublin Spotkanie informacyjne dotyczące Programu „Młodzież w działaniu” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Termin spotkania :
26.02.2013, godzina 15:00

Miejsce Spotkania:

Gminna Jednostka Kultury „Dworek na Długiej”
Ul. Długa 3
05-660 Warka

Termin zgłoszeń :   
22.02.2013

Rodzaj spotkania :  
Regionalne

Cel i tematyka: 
Podczas spotkania zostaną przedstawione:
-  cele i założenia Programu Młodzież w działaniu,
-  priorytety stałe, roczne, krajowe Programu Młodzież w działaniu,
-  przykłady zrealizowanych projektów,
-  system składania wniosków on- line,
-  formalne i jakościowe kryteria oceny wniosków.

Profil uczestnika: 
- przedstawicieli młodzieżowych rad miasta/gminy/powiatu,
- członków organizacji pozarządowych.

Zgłoszenia: 
Ze względów organizacyjnych ilość uczestników spotkania jest ograniczona. W związku z tym organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wybrania uczestników spośród nadesłanych zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na e – mail: a.sagan@eds-fundacja.pl

Warunki uczestnictwa: 
Spotkanie odbędzie się 26 lutego o godzinie 15:00 w Gminnej Jednostce Kultury „Dworek na Długiej”
Ul. Długa 3, 05 – 660 Warka

Koszty:
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu na spotkanie. W przypadku braku możliwości sfinansowania kosztów podróży z własnych środków prosimy o kontakt z organizatorami.