EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


17.12.2012 r. Konferencja „Język polski na świecie – wyzwania i perspektywa” Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

O sytuacji naszego ojczystego języka poza granicami Polski, jego nauczaniu i promocji  dyskutowano w dniu 17 grudnia 2012 r. w Pałacu Czartoryskich w Lublinie podczas konferencji pt. „Język polski na świecie – wyzwania i perspektywa”. Przedsięwzięcie zorganizował Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Partnerem przedsięwzięcia było Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie.

Gościem specjalnym konferencji był Podsekretarz Stanu w MSZ Janusz Cisek. Ponadto wzięli w niej udział przedstawiciele świata nauki, oświaty i edukacji , a także władz rządowych i samorządowych, m.in.  prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor, Dyrektor, Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, Grzegorz Chorąży, Dyrektor Współpracy Międzynarodowej, z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Stanisław Gogacz, Senator RP.

Podczas konferencji dyskutowano m.in. o systemie certyfikatów ze znajomości języka polskiego, nowoczesnych metodach nauczania języka polskiego, wykorzystaniu nowoczesnych technologii w nauczaniu polszczyzny. Obecny na spotkaniu minister stwierdził, iż Polska chce w warunkach niżu demograficznego zachęcać młodych ludzi do pozostania w Polsce.  Ponadto przedstawił również działania MSZ na rzecz promocji języka polskiego za granicą, głównie w obszarze organizacji programu studiów języka polskiego w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Organizatorem Konferencji był Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych