EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


12-13.01.2013 r. Szkolenie regionalne Programu "Młodzież w działaniu" Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
  • Termin spotkania: 12-13 styczeń 2013
  • Województwo: mazowieckie
  • Miejsce spotkania: Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury  
    ul. Olecka 30, 04-984 Warszawa
  • Rodzaj spotkania: regionalne

Cel i tematyka:

Szkolenie ma na celu zdobycie umiejętności z zakresu przygotowania projektów do Programu „Młodzież w Działaniu”. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się o celach i priorytetach poszczególnych Akcji Programu ”Młodzież w działaniu”, zapoznają się z systemem On-Line FRSE. Uczestnicy dowiedzą się jak szukać Partnera do współpracy oraz jakie się zasady budżetowania i rozliczania projektów. Szkolenie będzie obejmowało tematykę zarządzania projektem, praktycznej pracy z wnioskiem.
Warsztaty będą prowadzone z formie interaktywnej przez trenera Narodowej Agencji Programu "Młodzież w działaniu".

Profil uczestnika:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób z organizacji i grup młodzieżowych działających na terenie woj. mazowieckiego, które planują organizować projekty i wnioskować do Narodowej Agencji Programu „Młodzież w Działaniu” o fundusze na ich realizację. Preferowane będą osoby, które są bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu.

Zgłoszenia:

W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 25 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przysyłanie do nas zgłoszeń mailem na adres a.sagan@eds-fundacja.pl do 06 stycznia 2013r.

Warunki uczestnictwa: 

Koszty materiałów, trenerów, wyżywienia oraz zakwaterowania pokrywa Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw.
Szkolenie jest bezpłatne, uczestnik pokrywa jedynie koszty przejazdu na miejsce szkolenia.

DO POBRANIA :

Zgłoszenie na szkolenie / MS Word


 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ