EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


22.11.2012 Nagroda środowisk studenckich dla Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Fundacja została laureatem nagrody PROstudent. Organizowane od siedmiu lat Forum Ekonomiczne Młodych Liderów wygrało w kategorii – PROJEKT ROKU 2012.

Podczas uroczystej gali, 17 listopada 2012r. w Teatrze Paladium w Warszawie, Tomasz Różniak w imieniu Fundacji i Łukasz Piętka w imieniu Biura Organizacyjnego Forum, odebrali wyróżnienia. W gali uczestniczyło blisko 250 reprezentantów środowisk studenckich z całej Polski.
 
Nagrody Środowiska Studenckiego to konkurs organizowany od 2004 r. pod auspicjami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.  Założeniem Konkursu jest promowanie „pro-studenckości”  instytucji,  firm, organizacji   i osób związanych ze  środowiskiem akademickim oraz uczelni, które zapewniają swoim studentom  najlepsze  warunki  kształcenia  i   możliwości  rozwoju  poza  tokiem  studiów.  

Nagroda przyznawana    jest    w  siedmiu kategoriach   wybitnym    postaciom,    prostudenckim ,  instytucjom i organizacjom (PROstudencki  autorytet w  życiu  publicznym, PROjekt  roku,  Media  PRO,  PROdukt  Roku,  CSR  PRO, Wykładowca Roku oraz PROstudencka uczelnia.

Finał Konkursu odbywa się  w Warszawie podczas Gali Nagród Środowiska, odbywającej się w ramach corocznego święta polskiej samorządności – Konwentu Przewodniczących Samorządów Studenckich.

Laureatem w kategorii PROjekt  roku  zostało Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszenie

Uzasadnienie:

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów :

 • od siedmiu lat nieprzerwanie służy studentom z Polski, jako platforma współpracy, dyskusji i wymiany doświadczeń
 • dzięki FEML możliwy jest udział młodego pokolenia w Forum Ekonomicznym w Krynicy
 • FEML jest płaszczyzną spotkania młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami nauki, polityki, kultury i biznesu
 • Forum jest strefą edukacji ekonomicznej
 • Podczas Forum wypracowywane są stanowiska i postulaty ważne z perspektywy młodego pokolenia dla przyszłości Europy
 • Forum promuje Polskę (jako region) jako miejsce ważnych debat dla Europy, promuje polską kulturę (tradycyjne wieczory międzykulturowe, występy artystyczne) w strukturach międzynarodowych
 • Forum integruje środowiska polonijne, aktywizuje organizacje studenckie i pozarządowe
 • Forum podejmuje tematy dotyczące przyszłej edukacji, współpracy nauki z biznesem i promocji postaw pro-przedsiębiorczych
 • podczas forum odbywają się liczne szkolenia i warsztaty, przybliżające formy finansowania działalności organizacji pozarządowych NGO i ENGO, kół i organizacji studenckich oraz instytucji edukacyjnych
 • Forum umożliwia odbiór/udział w panelach online
 • Forum systematycznie się rozwija, zawiera nowe partnerstwa, buduje nowe programy (w tym międzynarodowy think tank) unowocześnia przekaz, podejmuje innowacyjne formy dialogu i współpracy.

Nagroda środowisk studenckich jest dla nas prestiżowym docenieniem starań w dziedzinie poza-formalnej edukacji praktycznej i biznesowej młodego pokolenia na arenie międzynarodowej.

www.forum-leaders.eu

 

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ