EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


22.11.2012 Nagroda środowisk studenckich dla Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Fundacja została laureatem nagrody PROstudent. Organizowane od siedmiu lat Forum Ekonomiczne Młodych Liderów wygrało w kategorii – PROJEKT ROKU 2012.

Podczas uroczystej gali, 17 listopada 2012r. w Teatrze Paladium w Warszawie, Tomasz Różniak w imieniu Fundacji i Łukasz Piętka w imieniu Biura Organizacyjnego Forum, odebrali wyróżnienia. W gali uczestniczyło blisko 250 reprezentantów środowisk studenckich z całej Polski.
 
Nagrody Środowiska Studenckiego to konkurs organizowany od 2004 r. pod auspicjami Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.  Założeniem Konkursu jest promowanie „pro-studenckości”  instytucji,  firm, organizacji   i osób związanych ze  środowiskiem akademickim oraz uczelni, które zapewniają swoim studentom  najlepsze  warunki  kształcenia  i   możliwości  rozwoju  poza  tokiem  studiów.  

Nagroda przyznawana    jest    w  siedmiu kategoriach   wybitnym    postaciom,    prostudenckim ,  instytucjom i organizacjom (PROstudencki  autorytet w  życiu  publicznym, PROjekt  roku,  Media  PRO,  PROdukt  Roku,  CSR  PRO, Wykładowca Roku oraz PROstudencka uczelnia.

Finał Konkursu odbywa się  w Warszawie podczas Gali Nagród Środowiska, odbywającej się w ramach corocznego święta polskiej samorządności – Konwentu Przewodniczących Samorządów Studenckich.

Laureatem w kategorii PROjekt  roku  zostało Forum Ekonomiczne Młodych Liderów

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszenie

Uzasadnienie:

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów :

 • od siedmiu lat nieprzerwanie służy studentom z Polski, jako platforma współpracy, dyskusji i wymiany doświadczeń
 • dzięki FEML możliwy jest udział młodego pokolenia w Forum Ekonomicznym w Krynicy
 • FEML jest płaszczyzną spotkania młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami nauki, polityki, kultury i biznesu
 • Forum jest strefą edukacji ekonomicznej
 • Podczas Forum wypracowywane są stanowiska i postulaty ważne z perspektywy młodego pokolenia dla przyszłości Europy
 • Forum promuje Polskę (jako region) jako miejsce ważnych debat dla Europy, promuje polską kulturę (tradycyjne wieczory międzykulturowe, występy artystyczne) w strukturach międzynarodowych
 • Forum integruje środowiska polonijne, aktywizuje organizacje studenckie i pozarządowe
 • Forum podejmuje tematy dotyczące przyszłej edukacji, współpracy nauki z biznesem i promocji postaw pro-przedsiębiorczych
 • podczas forum odbywają się liczne szkolenia i warsztaty, przybliżające formy finansowania działalności organizacji pozarządowych NGO i ENGO, kół i organizacji studenckich oraz instytucji edukacyjnych
 • Forum umożliwia odbiór/udział w panelach online
 • Forum systematycznie się rozwija, zawiera nowe partnerstwa, buduje nowe programy (w tym międzynarodowy think tank) unowocześnia przekaz, podejmuje innowacyjne formy dialogu i współpracy.

Nagroda środowisk studenckich jest dla nas prestiżowym docenieniem starań w dziedzinie poza-formalnej edukacji praktycznej i biznesowej młodego pokolenia na arenie międzynarodowej.

www.forum-leaders.eu

 

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ