EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


21.11.2012. Lublin „Samorządowiec – profesjonalista.
Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2012
"
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

a

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wraz ze Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska, zapraszają pracowników jednostek samorządu terytorialnego do udziału w projekcie „Samorządowiec – profesjonalista. Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2012.” współfinansowanym ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W ramach projektu zapraszamy do udziału w szkoleniach:

1) „Międzynarodowa promocja gospodarcza” w dniach 03-05.12.2012r.
2) „Społeczny i obywatelski wymiar polityki zagranicznej. Pozyskiwanie funduszy na realizację projektów partnerskich.” w dniach 05-07.12.2012r.
3) „Pozyskiwanie funduszy europejskich na współpracę międzynarodową” w dniach 10-12.12.2012r.

Szkolenia adresowane są do pracowników jednostek samorządu terytorialnego z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, łódzkiego.

Każdy uczestnik szkolenia może wziąć udział tylko w jednym bloku szkoleniowym, liczba pracowników danej jednostki, którzy wezmą udział w projekcie jest nieograniczona.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający podniesienie kompetencji w zakresie wdrażania współpracy międzynarodowej. Ponadto każdy urząd, którego pracownicy wezmą udział w szkoleniach, uzyska certyfikat wdrożenia standardu współpracy międzynarodowej, a jednostka zostanie uwieszona w bazie portalu będącego platformą nawiązywania partnerstw międzynarodowych.

Szkolenia realizowane będą w Ośrodku Szkoleniowo – Konferencyjnym w Nasutowie k/Lublina. Każdy blok rozpoczyna się pierwszego dnia o godz. 13:00, a zakończenie przewidziane jest trzeciego dnia o godz. 14.00. Szkolenia są bezpłatne – zapewniamy uczestnikom także zakwaterowanie i pełne wyżywienie w trakcie trwania szkolenia.

Liczba uczestników poszczególnych szkoleń jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach. Jesteśmy przekonani, że będą one cennym wkładem w Państwa pracę.

DO POBRANIA

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ