EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


23-25. 11. 2012 Paryż 87 Francuski Tydzień Społeczny Instytut Rynku Pracy

Już po raz 87 odbędzie się Francuski Tydzień Społeczny. Tym razem w Paryżu w Parc Floral. Zapraszamy; zgłoszenia przyjmujemy do 8 października.

IDEA TYGODNIA

Francuski Tydzień Społeczny został zainicjowany w roku 1904 przez dwóch świeckich katolików z Francji- Marius’a Gonin’a oraz Adéodat’a Boissard’a. Ideą przewodnią było upowszechnianie nauczania społecznego Kościoła oraz poszukiwanie możliwości zastosowania go w życiu społecznym w rozwiązywaniu współczesnych problemów, szczególnie w zakresie poprawy warunków pracy robotników, które zostały określone jako nieludzkie w encyklice „Rerum Novarum” przez papieża Leona XIII. Aktualnie idea Tygodnia jest podtrzymywana - Francuski Tydzień Społeczny koncentruje się wokół bieżących wyzwań życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego, naukowego i zmian technologicznych. Tydzień analizuje wpływ w/w zjawisk i procesów na życie społeczne, podejmując rozważania na temat tego, jak należy na nie reagować, zachowując zasadę odpowiedzialności społecznej.

Co roku Tydzień podejmuje inny temat: 1987- „Praca i zatrudnienie”, 1991- „Konkurencja i solidarność”, 1996- „Jaka Europa?”, 2000- „Pracować i żyć”, 2002- „Przemoc”, 2006- „Co to jest społeczeństwo sprawiedliwe?”, 2007- „Żyć inaczej na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju”, 2008- „Religie- zagrożenie czy nadzieja dla naszych społeczeństw”, 2009- „Nowa solidarność- nowe społeczeństwo”, 2010- „Migranci- razem zbudujemy przyszłość?”, 2011- “Demokracja- nowa idea?” . W Tygodniu biorą udział jako prelegenci wybitni przedstawiciele świata nauki, polityki, życia gospodarczego i społecznego.
Co roku Tydzień odbywa się w innym mieście Francji. Początkowo uczestniczyli w nim tylko Francuzi, w ostatnich latach z roku na rok przybywa uczestników z innych państw europejskich. W pierwszym Tygodniu wzięło udział 450 osób, w ostatnich latach liczba uczestników przekracza 3 000.

TYDZIEŃ 2012

W roku 2012 Tydzień odbywający się w Paryżu będzie podejmował temat “Mężczyźni i kobiety- nowy porządek”.  Poza debatami i warsztatami w programie i w przestrzeni Tygodnia znajdują się nabożeństwa Taize, targi organizacji i projektów, księgarnie oraz czas na zadawanie pytań i debatę. Językiem obrad jest język francuski, całość jest tłumaczona symultanicznie na język angielski. Program oraz wiele innych informacji o Tygodniu znajdują na stronie: http://www.ssf-fr.org.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Dzięki zaproszeniu organizatorów Francuskiego Tygodnia Społecznego, w konferencji będzie uczestniczyła grupa 30 Polaków.

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • skończone 18 lat
  • gotowość do udziału w całości Sesji 22-25 listopada 2012
  • dobry stan zdrowia pozwalający na podróż autokarem i udział w trzydniowych obradach
  • zainteresowanie tematyką Tygodnia
  • znajomość języka francuskiego lub angielskiego pozwalająca uczestniczyć w obradach
  • wniesienie opłaty w wysokości 250 PLN

Organizatorzy zapewniają:

  • bezpłatny transport w obie strony, wyjazd: Lublin w dniu 21.11.2012, powrót w dniu 26.11.2012,
  • udział w sesji Francuskiego Tygodnia Społecznego,
  • zakwaterowanie u rodzin w Paryżu,
  • ubezpieczenie NNW.

Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na czas pobytu we Francji (Karta taka jest bezpłatna i można ją otrzymać w lokalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia).

Chętni mogą zamówić obiad w postaci lunch pakietu (2 kanapki, jogurt, woda) w cenie 39,00 PLN w dniach 23- 25. 11. 2012.

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że rodziny zapewnią śniadania i kolacje, będzie to kwestia indywidualna, należy więc liczyć się z koniecznością pokrycia tego kosztu.

Wyjazd w dniu 21 listopada 2012 w godzinach południowych, powrót dnia 26 listopada 2011 późnym wieczorem/nocą.

Podróż odbędzie się dobrej jakości autokarem.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na załączonych formularzach przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną
do dnia 31 października 2012  roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo w dniu 02. 11. 2012 drogą mailową do północy.
Wpłaty za uczestnictwo przyjmowane będą do dnia 03. 11. 2012  (data wyjścia środków z konta).

Telefon kontaktowy: Anna Moskwa 22 622 27 02 lub 727400873
E-mail: a.moskwa@eds-fundacja.pl

DO POBRANIA :

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ