EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


23-25. 11. 2012 Paryż 87 Francuski Tydzień Społeczny Instytut Rynku Pracy

Już po raz 87 odbędzie się Francuski Tydzień Społeczny. Tym razem w Paryżu w Parc Floral. Zapraszamy; zgłoszenia przyjmujemy do 8 października.

IDEA TYGODNIA

Francuski Tydzień Społeczny został zainicjowany w roku 1904 przez dwóch świeckich katolików z Francji- Marius’a Gonin’a oraz Adéodat’a Boissard’a. Ideą przewodnią było upowszechnianie nauczania społecznego Kościoła oraz poszukiwanie możliwości zastosowania go w życiu społecznym w rozwiązywaniu współczesnych problemów, szczególnie w zakresie poprawy warunków pracy robotników, które zostały określone jako nieludzkie w encyklice „Rerum Novarum” przez papieża Leona XIII. Aktualnie idea Tygodnia jest podtrzymywana - Francuski Tydzień Społeczny koncentruje się wokół bieżących wyzwań życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego, naukowego i zmian technologicznych. Tydzień analizuje wpływ w/w zjawisk i procesów na życie społeczne, podejmując rozważania na temat tego, jak należy na nie reagować, zachowując zasadę odpowiedzialności społecznej.

Co roku Tydzień podejmuje inny temat: 1987- „Praca i zatrudnienie”, 1991- „Konkurencja i solidarność”, 1996- „Jaka Europa?”, 2000- „Pracować i żyć”, 2002- „Przemoc”, 2006- „Co to jest społeczeństwo sprawiedliwe?”, 2007- „Żyć inaczej na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju”, 2008- „Religie- zagrożenie czy nadzieja dla naszych społeczeństw”, 2009- „Nowa solidarność- nowe społeczeństwo”, 2010- „Migranci- razem zbudujemy przyszłość?”, 2011- “Demokracja- nowa idea?” . W Tygodniu biorą udział jako prelegenci wybitni przedstawiciele świata nauki, polityki, życia gospodarczego i społecznego.
Co roku Tydzień odbywa się w innym mieście Francji. Początkowo uczestniczyli w nim tylko Francuzi, w ostatnich latach z roku na rok przybywa uczestników z innych państw europejskich. W pierwszym Tygodniu wzięło udział 450 osób, w ostatnich latach liczba uczestników przekracza 3 000.

TYDZIEŃ 2012

W roku 2012 Tydzień odbywający się w Paryżu będzie podejmował temat “Mężczyźni i kobiety- nowy porządek”.  Poza debatami i warsztatami w programie i w przestrzeni Tygodnia znajdują się nabożeństwa Taize, targi organizacji i projektów, księgarnie oraz czas na zadawanie pytań i debatę. Językiem obrad jest język francuski, całość jest tłumaczona symultanicznie na język angielski. Program oraz wiele innych informacji o Tygodniu znajdują na stronie: http://www.ssf-fr.org.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Dzięki zaproszeniu organizatorów Francuskiego Tygodnia Społecznego, w konferencji będzie uczestniczyła grupa 30 Polaków.

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • skończone 18 lat
  • gotowość do udziału w całości Sesji 22-25 listopada 2012
  • dobry stan zdrowia pozwalający na podróż autokarem i udział w trzydniowych obradach
  • zainteresowanie tematyką Tygodnia
  • znajomość języka francuskiego lub angielskiego pozwalająca uczestniczyć w obradach
  • wniesienie opłaty w wysokości 250 PLN

Organizatorzy zapewniają:

  • bezpłatny transport w obie strony, wyjazd: Lublin w dniu 21.11.2012, powrót w dniu 26.11.2012,
  • udział w sesji Francuskiego Tygodnia Społecznego,
  • zakwaterowanie u rodzin w Paryżu,
  • ubezpieczenie NNW.

Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na czas pobytu we Francji (Karta taka jest bezpłatna i można ją otrzymać w lokalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia).

Chętni mogą zamówić obiad w postaci lunch pakietu (2 kanapki, jogurt, woda) w cenie 39,00 PLN w dniach 23- 25. 11. 2012.

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że rodziny zapewnią śniadania i kolacje, będzie to kwestia indywidualna, należy więc liczyć się z koniecznością pokrycia tego kosztu.

Wyjazd w dniu 21 listopada 2012 w godzinach południowych, powrót dnia 26 listopada 2011 późnym wieczorem/nocą.

Podróż odbędzie się dobrej jakości autokarem.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na załączonych formularzach przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną
do dnia 31 października 2012  roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo w dniu 02. 11. 2012 drogą mailową do północy.
Wpłaty za uczestnictwo przyjmowane będą do dnia 03. 11. 2012  (data wyjścia środków z konta).

Telefon kontaktowy: Anna Moskwa 22 622 27 02 lub 727400873
E-mail: a.moskwa@eds-fundacja.pl

DO POBRANIA :

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ