EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


28-30.09.2012, 05-07.10.2012 Poznań, Lublin Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
z zakresu ewaluacji i planowania strategicznego
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie, na którym zostanie przedstawione i przekazane do użytkowania unikalne bezpłatne narzędzie elektroniczne służące do kompleksowej ewaluacji i planowania działań organizacji pozarządowych.

Szkolenie odbędzie się w 2 terminach:
1. W dniach 28-30 września w Poznaniu
2. W dniach 5-7 października w Lublinie

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu z zakresu ewaluacji i planowania strategicznego organizacji pozarządowych.

Na szkoleniu zostanie przedstawione i przekazane do użytkowania unikalne bezpłatne narzędzie elektroniczne służące do kompleksowej ewaluacji i planowania działań organizacji pozarządowych.

Narzędzie to umożliwia systematyczne, całościowe i samodzielne przeprowadzenie badania i oceny organizacji w siedmiu obszarach tematycznych: struktura organizacyjna, misja, planowanie strategiczne, działalność programowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, komunikacja i budowanie wizerunku.

Szkolenie odbędzie się w 2 terminach:

  1. W dniach 28-30 września 2012 w Poznaniu
    (hotel Quality System - Hotel Poznań, ul. Lechicka 101)
  2. W dniach 5-7 października 2012 w Lublinie
    (IBB Grand Hotel Lublinianka, ul. Krakowskie Przedmieście 56)

Szkolenie adresowane jest do każdej organizacji, która chce przeprowadzić kompleksową ewaluację swojej struktury i działalności lub poddać ocenie wybrany obszar. Szczególnie zapraszamy małe i nowopowstałe organizacje. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danej organizacji pozarządowej.

Oba szkolenia mają ten sam program, dlatego można zgłosić się na tylko jedno szkolenie. Szkolenia rozpoczynają się w piątek o godz. 16.00, a kończą się w niedzielę o godz. 12.30.
Zapewniamy bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych oraz materiały szkoleniowe. Szkolenie odbędzie się z wykorzystaniem komputerów.

Zgłoszenia na załączonym formularzu zgłoszeniowym prosimy przesyłać e-mailem na adres: m.jedrych@eds-fundacja.pl lub faksem na numer: 81 534 61 92 do dnia 20 września 2012. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną:
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl  tel. 81 534 61 91
Anna Moskwa: a.moskwa@eds-fundacja.pl  tel. 22 622 27 02

Organizatorem szkolenia jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw (www.eds-fundacja.pl). Szkolenie jest częścią projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DO POBRANIA : 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ