EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


28-30.09.2012, 05-07.10.2012 Poznań, Lublin Szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
z zakresu ewaluacji i planowania strategicznego
Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie, na którym zostanie przedstawione i przekazane do użytkowania unikalne bezpłatne narzędzie elektroniczne służące do kompleksowej ewaluacji i planowania działań organizacji pozarządowych.

Szkolenie odbędzie się w 2 terminach:
1. W dniach 28-30 września w Poznaniu
2. W dniach 5-7 października w Lublinie

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu z zakresu ewaluacji i planowania strategicznego organizacji pozarządowych.

Na szkoleniu zostanie przedstawione i przekazane do użytkowania unikalne bezpłatne narzędzie elektroniczne służące do kompleksowej ewaluacji i planowania działań organizacji pozarządowych.

Narzędzie to umożliwia systematyczne, całościowe i samodzielne przeprowadzenie badania i oceny organizacji w siedmiu obszarach tematycznych: struktura organizacyjna, misja, planowanie strategiczne, działalność programowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, komunikacja i budowanie wizerunku.

Szkolenie odbędzie się w 2 terminach:

  1. W dniach 28-30 września 2012 w Poznaniu
    (hotel Quality System - Hotel Poznań, ul. Lechicka 101)
  2. W dniach 5-7 października 2012 w Lublinie
    (IBB Grand Hotel Lublinianka, ul. Krakowskie Przedmieście 56)

Szkolenie adresowane jest do każdej organizacji, która chce przeprowadzić kompleksową ewaluację swojej struktury i działalności lub poddać ocenie wybrany obszar. Szczególnie zapraszamy małe i nowopowstałe organizacje. W szkoleniu mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z danej organizacji pozarządowej.

Oba szkolenia mają ten sam program, dlatego można zgłosić się na tylko jedno szkolenie. Szkolenia rozpoczynają się w piątek o godz. 16.00, a kończą się w niedzielę o godz. 12.30.
Zapewniamy bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych oraz materiały szkoleniowe. Szkolenie odbędzie się z wykorzystaniem komputerów.

Zgłoszenia na załączonym formularzu zgłoszeniowym prosimy przesyłać e-mailem na adres: m.jedrych@eds-fundacja.pl lub faksem na numer: 81 534 61 92 do dnia 20 września 2012. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji można uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną:
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl  tel. 81 534 61 91
Anna Moskwa: a.moskwa@eds-fundacja.pl  tel. 22 622 27 02

Organizatorem szkolenia jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw (www.eds-fundacja.pl). Szkolenie jest częścią projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DO POBRANIA : 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ