EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


.08.2012r. Lublin Doradztwo dla przedstawicieli organizacji pozarządowych
z zakresu ewaluacji i planowania strategicznego
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne doradztwo z zakresu ewaluacji i planowania strategicznego w organizacjach pozarządowych. Podczas doradztwa zostanie przedstawione i przekazane do użytkowania unikalne bezpłatne narzędzie elektroniczne służące do kompleksowej ewaluacji i planowania działań organizacji pozarządowych.

Narzędzie to umożliwia systematyczne, całościowe i samodzielne przeprowadzenie badania i oceny organizacji w siedmiu obszarach tematycznych: struktura organizacyjna, misja, planowanie strategiczne, działalność programowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, komunikacja i budowanie wizerunku.
W doradztwie może wziąć udział dowolny przedstawiciel organizacji pozarządowej będący pracownikiem, wolontariuszem lub członkiem organizacji pozarządowej działającej na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Oferta adresowana jest do każdej organizacji, która chce przeprowadzić kompleksową ewaluację swojej struktury i działalności lub poddać ocenie wybrany obszar. Szczególnie zachęcamy małe i nowopowstałe organizacje.

Zgłoszenia na załączonym formularzu zgłoszeniowym prosimy przesyłać e-mailem na adres: m.jedrych@eds-fundacja.pl lub faksem na numer: 81 534 61 92. Ilość miejsc ograniczona.

Więcej informacji można uzyskać drogą elektroniczną lub telefoniczną:
Marta Jędrych: m.jedrych@eds-fundacja.pl  tel. 81 534 61 91
Anna Moskwa: a.moskwa@eds-fundacja.pl  tel. 22 622 27 02

Organizatorem doradztwa jest Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw (www.eds-fundacja.pl). Doradztwo jest częścią projektu „Aktywni lokalnie II – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ