EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


16-23.07.2012 Lublin/Nasutów GIVE A PAW! – międzynarodowa wymiana młodzieży dla miłośników zwierząt Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 16-23 lipca młodzież z sześciu państw Europy zajmowała się kwestią praw i stosunku człowieka do zwierząt domowych i współpracowała nad stworzeniem kampanii społecznej promującej adopcje oraz pomoc bezdomnym zwierzętom.

GIVE A PAW! to projekt międzynarodowej wymiany młodzieżowej, który został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu z programu Unii Europejskiej „Młodzież w Działaniu” (Akcja 1.1). Podczas projektu udało się wcielić w życie prawie wszystkie punkty planowanego rozkładu zajęć.

Uczestnicy z Polski, Litwy, Islandii, Włoch, Portugalii i Czech poprzez różne warsztaty zajmowali się kwestią praw i stosunku człowieka do zwierząt domowych. Pierwsze dni obfitowały w gry mające zintegrować przybyłą grupę i wprowadzić w tematykę wymiany, zajęcia dotyczące problemu testowania kosmetyków na zwierzętach oraz spotkanie z weterynarzem i pracownikiem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, który zapoznał uczestników projektu z problematyką porzucania zwierząt egzotycznych.

Młodzież niezwykle chętnie zaangażowała się w zajęcia budowania drapaków, domków dla kotów i innych zabawek, które pod koniec zostały dostarczone do schroniska. Podczas wspólnego wyjazdu do Lublina miała okazję przekonać się, jak wygląda jedyne w Polsce egzotarium, do którego trafiają egzotyczne zwierzęta z całego kraju.

Organizatorzy nie zapomnieli zapoznać uczestników z miastem goszczącym – młodzież dowiedziała się wiele na temat historii i kultury Lublina, grając w zorganizowaną grę miejską. Grupie zapewniono warsztaty ze specjalistą public relations, który przekazał jej niezbędną wiedzę dotyczącą tworzenia kampanii społecznej.

To doświadczenie przyniosło wymierne skutki w postaci przygotowywania happeningu mającego się odbyć w ostatnim dniu wymiany. Uczestnicy projektowali ulotki, banery, naklejki i puszki, do których zostały zebrane fundusze na rzecz schroniska. Spacerując ulicami Lublina ze zwierzętami – także tymi egzotycznymi – nakłaniali mieszkańców miasta do materialnej i niematerialnej pomocy.

Happening zakończył się prawdziwym sukcesem. W ciągu kilku godzin zebrano satysfakcjonującą kwotę i zwiększono świadomość wielu ludzi w kwestiach problemów zwierząt i możliwościach wsparcia schroniska, a informacje o projekcie pojawiły się w wielu stacjach radiowych, stacjach telewizyjnych i gazetach, m.in.: w dzienniku Programu Trzeciego Polskiego Radia, w Radiu Lublin (WIĘCEJ), w telewizji ITVL (WIĘCEJ), w Kurierze Lubelskim (WIĘCEJ), w Gazecie Wyborczej (WIĘCEJ), a nawet w islandzkim radiu (WIĘCEJ).

Pod koniec projektu GIVE A PAW! zorganizowano także niezwykle burzliwą debatę oxfordzką, której temat brzmiał: „Czy zwierzęta z małymi szansami na adopcję powinny być usypiane”.

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ