EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


16-23.07.2012 Lublin/Nasutów GIVE A PAW! – międzynarodowa wymiana młodzieży dla miłośników zwierząt Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 16-23 lipca młodzież z sześciu państw Europy zajmowała się kwestią praw i stosunku człowieka do zwierząt domowych i współpracowała nad stworzeniem kampanii społecznej promującej adopcje oraz pomoc bezdomnym zwierzętom.

GIVE A PAW! to projekt międzynarodowej wymiany młodzieżowej, który został zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu z programu Unii Europejskiej „Młodzież w Działaniu” (Akcja 1.1). Podczas projektu udało się wcielić w życie prawie wszystkie punkty planowanego rozkładu zajęć.

Uczestnicy z Polski, Litwy, Islandii, Włoch, Portugalii i Czech poprzez różne warsztaty zajmowali się kwestią praw i stosunku człowieka do zwierząt domowych. Pierwsze dni obfitowały w gry mające zintegrować przybyłą grupę i wprowadzić w tematykę wymiany, zajęcia dotyczące problemu testowania kosmetyków na zwierzętach oraz spotkanie z weterynarzem i pracownikiem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie, który zapoznał uczestników projektu z problematyką porzucania zwierząt egzotycznych.

Młodzież niezwykle chętnie zaangażowała się w zajęcia budowania drapaków, domków dla kotów i innych zabawek, które pod koniec zostały dostarczone do schroniska. Podczas wspólnego wyjazdu do Lublina miała okazję przekonać się, jak wygląda jedyne w Polsce egzotarium, do którego trafiają egzotyczne zwierzęta z całego kraju.

Organizatorzy nie zapomnieli zapoznać uczestników z miastem goszczącym – młodzież dowiedziała się wiele na temat historii i kultury Lublina, grając w zorganizowaną grę miejską. Grupie zapewniono warsztaty ze specjalistą public relations, który przekazał jej niezbędną wiedzę dotyczącą tworzenia kampanii społecznej.

To doświadczenie przyniosło wymierne skutki w postaci przygotowywania happeningu mającego się odbyć w ostatnim dniu wymiany. Uczestnicy projektowali ulotki, banery, naklejki i puszki, do których zostały zebrane fundusze na rzecz schroniska. Spacerując ulicami Lublina ze zwierzętami – także tymi egzotycznymi – nakłaniali mieszkańców miasta do materialnej i niematerialnej pomocy.

Happening zakończył się prawdziwym sukcesem. W ciągu kilku godzin zebrano satysfakcjonującą kwotę i zwiększono świadomość wielu ludzi w kwestiach problemów zwierząt i możliwościach wsparcia schroniska, a informacje o projekcie pojawiły się w wielu stacjach radiowych, stacjach telewizyjnych i gazetach, m.in.: w dzienniku Programu Trzeciego Polskiego Radia, w Radiu Lublin (WIĘCEJ), w telewizji ITVL (WIĘCEJ), w Kurierze Lubelskim (WIĘCEJ), w Gazecie Wyborczej (WIĘCEJ), a nawet w islandzkim radiu (WIĘCEJ).

Pod koniec projektu GIVE A PAW! zorganizowano także niezwykle burzliwą debatę oxfordzką, której temat brzmiał: „Czy zwierzęta z małymi szansami na adopcję powinny być usypiane”.

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ