EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


2-5.08.2012r. Lublin Polsko - niemieckie seminarium „Tworzymy idee dla Europy” Edukacja obywatelska

Na miesiąc przed rozpoczęciem VII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów w Lublinie spotkają się polscy i niemieccy studenci. Będą oni uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich, a także dyskutować na tematy ekonomiczne i polityczne oraz przygotowywać się do udziału w tegorocznym Forum.

Seminarium to pierwszy tego typu projekt naszej Fundacji wspólnie z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Naszym wspólnym celem jest stworzenie wspólnego think tanku młodych liderów. Seminarium w Lublinie to pierwszy, mały krok w tym kierunku. Dziesięć osób z Polski i Niemiec weźmie udział w warsztatach z wystąpień publicznych, metod dyskusji, podstaw erystyki, autoprezentacji oraz warsztatach dziennikarskich. Końcowym elementem będzie debata Oxfordzka.

Są jeszcze 2 wolne miejsca na w/w warsztatach.
Zainteresowane osoby mogą kontaktować się pod adresem e-mailowym: sawa.justyna@gmail.com

Seminarium jest współfinansowane przez Polsko – Niemiecką Fundację Nauki 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ