EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


03.07.2012 Lublin Młody człowieku – rośnij zdrowo! Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 15.06 – 27.06.2012 zostały przeprowadzone działania w ramach inicjatywy lokalnej pt. „Młody człowieku – rośnij zdrowo!”. Projekt zrealizowany przez wolontariuszy fundacji dotyczył przekazania młodym ludziom z lubelskich ośrodków wychowawczych oraz szkół podstawowych wiedzy na temat podstawowych zasad higienicznego trybu życia – zdrowego odżywiania, radzenia sobie ze stresem i zarządzania swoim czasem.

powiekszenie

Projekt składał się z cyklu 3 warsztatów tematycznych po 1,5 godz. dla każdej z trzech grup dzieci w wieku 10-13 lat objętych projektem. Pomysłodawcami oraz trenerami w projekcie byli wolontariusze Fundacji Nowy Staw.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszenie
powiekszeniepowiekszenie

Każde przeprowadzane zajęcia w ramach naszego projektu posiadały swoje cele szczegółowe. Warsztat dotyczący zdrowego odżywiania i roli ruchu w życiu człowieka miał uświadomić młodym ludziom: jak niebezpieczne jest rygorystyczne odchudzanie, jak zdrowo i niedrogo odżywiać się, jak istotny jest dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego aktywny tryb życia. Nasze działanie w tym zakresie mają także służyć zwróceniu uwagi na dość często występujące wśród młodych ludzi trudności z akceptacją własnego wyglądu, z nadwagą związaną z niezdrowym odżywianiem i brakiem ruchu, który wiąże się zwykle z wyborem biernego sposobu spędzania czasu wolnego jak np.: korzystanie z komputera, oglądanie telewizji.

Kolejne zajęcia poruszały kwestie radzenia sobie ze stresem. Naszym zamiarem było wyjaśnienie uczestnikom na czym polega zjawisko sytuacji stresowej, jakie są jej objawy, przyczyny oraz negatywne dla ogólnego funkcjonowania człowieka skutki. Ponadto zaproponowaliśmy uczestnikom konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i dopasowaliśmy je do ich indywidualnych potrzeb. Uważamy, że efektywne rozwiązywanie sytuacji trudnych jest pożądaną w obecnych czasach umiejętnością, gdyż życie „w ciągłym biegu”, zdenerwowaniu, zaniedbywanie aktywności ruchowej jest główną przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych. W opinii publicznej panuje jednak przekonanie, iż destrukcyjne sposoby radzenia sobie ze stresem dotyczą przede wszystkim osób dorosłych mających w różnym stopniu stabilne życie rodzinne i zawodowe. Pomija się tutaj fakt występowania licznych źródeł stresu już w wieku młodzieńczym. Literatura i badania naukowe podkreślają, iż okres adolescencji charakteryzuje się pojawianiem wielu, różnorodnych sytuacji kryzysowych. W związku z tym uważamy za istotne, aby młode osoby jak najwcześniej wypracowały własne konstruktywne strategie radzenia sobie z napotkanymi trudnościami.

Następnym obszarem naszego zainteresowania było efektywne zarządzanie czasem. Na kanwie tego warsztatu zostały podjęte następujące kwestie: rola wolnego czasu w życiu młodego człowieka, skuteczne metody uczenia się, sprawne planowanie i tworzenie własnych harmonogramów oraz radzenie sobie z nawykiem przekładania „wszystkiego na ostatni dzień”. Naszym celem było uświadomienie młodym ludziom roli czasu w ich życiu, zwrócenie uwagi na problem właściwego wykorzystywania czasu przez nich oraz zaszczepienie w nich wskazówek jak postępować, aby nie marnować swojego czasu. Umiejętności zdobyte w ramach tego warsztatu sprawiły, że uczestnicy potrafią szybko i efektywnie przygotowywać się do sprawdzianów i egzaminów szkolnych oraz odpowiednio planować swój wolny czas czy wakacje.

Wydarzeniem wieńczącym projekt był zorganizowany przez wolontariuszy fundacji quiz wiedzy i umiejętności zdobytych przez dzieci podczas przeprowadzanych warsztatów oraz rozgrywki sportowe, w których wszyscy byli wygranymi. Wzięli w nich udział dzieci wszystkich 3 grup z świetlic wychowawczych / szkół podstawowych objętych projektem.

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ