EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


lipiec – październik 2012 Międzynarodowy kurs on-line dla działaczy związków zawodowych Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym kursie on-line dla działaczy związków zawodowych. Kurs organizowany jest przez Europejskie Centrum ds. Pracowniczych EZA (z siedzibą w Niemczech) oraz przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw i Akademię Ignatianum.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób działających w związkach zawodowych. Zapraszamy przede wszystkim te osoby, które wzięły udział w którymś ze stacjonarnych kursów: w Madrycie w maju 2011 lub w Nasutowie/Lublinie w październiku 2011.

Kurs on-line otwarty jest też dla osób, które nie uczestniczyły w żadnym z powyższych kursów stacjonarnych.

Instrukcje i materiały szkoleniowe dostępne są na stronie:
http://www.eza.org/en/projects/online-kurs/

W języku polskim dostępny jest tylko moduł dr. Jarosława Kucharskiego. Pozostałe moduły dostępne są w innych językach. Uczestnicy mogą dowolnie wybrać moduł w zależności od znajomości języków obcych.

Nadzór merytoryczny nad kursem sprawuje dr Jarosław Kucharski z Akademii Ignatianum, w przypadku pytań, prosimy o kontakt z nim:

Jarosław Kucharski
Akademia Ignatianum

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
e-mail: jaroslaw.kucharski@ignatianum.edu.pl

Aby zgłosić swój udział w kursie, prosimy wysłać email z tą informacją
na adres: m.jedrych@eds-fundacja.pl do 12 lipca 2012.

Prace nadsyłać można do 15 października 2012
na adres mailowy:
jaroslaw.kucharski@ignatianum.edu.pl.

Autorzy 10 najlepszych prac zostaną nagrodzeni uczestnictwem w kursie szkoleniowym w Porto (Portugalia) w terminie 12-16 grudnia 2012 roku. Wszyscy uczestnicy kursu dostaną certyfikat potwierdzający udział w kursie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: m.jedrych@eds-fundacja.pl, tel. 81 534 61 91.

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ