EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


lipiec – październik 2012 Międzynarodowy kurs on-line dla działaczy związków zawodowych Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym kursie on-line dla działaczy związków zawodowych. Kurs organizowany jest przez Europejskie Centrum ds. Pracowniczych EZA (z siedzibą w Niemczech) oraz przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw i Akademię Ignatianum.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób działających w związkach zawodowych. Zapraszamy przede wszystkim te osoby, które wzięły udział w którymś ze stacjonarnych kursów: w Madrycie w maju 2011 lub w Nasutowie/Lublinie w październiku 2011.

Kurs on-line otwarty jest też dla osób, które nie uczestniczyły w żadnym z powyższych kursów stacjonarnych.

Instrukcje i materiały szkoleniowe dostępne są na stronie:
http://www.eza.org/en/projects/online-kurs/

W języku polskim dostępny jest tylko moduł dr. Jarosława Kucharskiego. Pozostałe moduły dostępne są w innych językach. Uczestnicy mogą dowolnie wybrać moduł w zależności od znajomości języków obcych.

Nadzór merytoryczny nad kursem sprawuje dr Jarosław Kucharski z Akademii Ignatianum, w przypadku pytań, prosimy o kontakt z nim:

Jarosław Kucharski
Akademia Ignatianum

ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
e-mail: jaroslaw.kucharski@ignatianum.edu.pl

Aby zgłosić swój udział w kursie, prosimy wysłać email z tą informacją
na adres: m.jedrych@eds-fundacja.pl do 12 lipca 2012.

Prace nadsyłać można do 15 października 2012
na adres mailowy:
jaroslaw.kucharski@ignatianum.edu.pl.

Autorzy 10 najlepszych prac zostaną nagrodzeni uczestnictwem w kursie szkoleniowym w Porto (Portugalia) w terminie 12-16 grudnia 2012 roku. Wszyscy uczestnicy kursu dostaną certyfikat potwierdzający udział w kursie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: m.jedrych@eds-fundacja.pl, tel. 81 534 61 91.

Projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ