EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


12.06.2012 Lublin Młody człowieku – rośnij zdrowo !! Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Już w tym tygodniu rozpoczynamy pierwsze działania w ramach inicjatywy lokalnej „Młody człowieku – rośnij zdrowo”. Projekt dotyczy przekazania młodym ludziom z ośrodków lubelskich wiedzy na temat podstawowych zasad higienicznego trybu życia, zdrowego odżywiania oraz walki ze stresem i efektywnego planowania swojego czasu.

Projekt składa się z cyklu szkoleń : 3 warsztatów tematycznych po 1,5 godz., w których będą brały udział dzieci w wieku 10-13 lat. Organizatorami i trenerami są wolontariusze Fundacji Nowy Staw.

Każde przeprowadzane zajęcia w ramach naszego projektu posiadają swoje cele szczegółowe. Warsztaty dotyczący zdrowego odżywiania i roli ruchu w życiu człowieka mają uświadomić młodych ludzi: jak niebezpieczne jest rygorystyczne odchudzanie, jak zdrowo i niedrogo odżywiać się, jak istotny jest dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego aktywny tryb życia. Nasze działanie w tym zakresie mają także służyć zwróceniu uwagi na dość często występujące wśród młodych ludzi trudności z akceptacją własnego wyglądu, z nadwagą związaną z niezdrowym odżywianiem i brakiem ruchu, który wiąże się zwykle z wyborem biernego sposobu spędzania czasu wolnego jak np.: korzystanie z komputera, oglądanie telewizji.

Kolejne zajęcia mają poruszać kwestie radzenia sobie ze stresem. Naszym zamiarem jest wyjaśnienie uczestnikom na czym polega zjawisko sytuacji stresowej, jakie są jej objawy, przyczyny oraz negatywne dla ogólnego funkcjonowania człowieka skutki. Ponadto chcemy zaproponować uczestnikom konstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem i dopasować je do ich indywidualnych potrzeb. Uważamy, że efektywne rozwiązywanie sytuacji trudnych jest pożądaną w obecnych czasach umiejętnością, gdyż życie ,,w ciągłym biegu” zdenerwowaniu, zaniedbywanie aktywności ruchowej jest główną przyczyną wielu chorób cywilizacyjnych. W opinii publicznej panuje jednak przekonanie, iż destrukcyjne sposoby radzenia sobie ze stresem dotyczą przede wszystkim osób dorosłych mających w różnym stopniu stabilne życie rodzinne i zawodowe. Pomija się tutaj fakt występowania licznych źródeł stresu już w wieku młodzieńczym. Literatura i badania naukowe podkreślają, iż okres adolescencji charakteryzuje się pojawianiem wielu, różnorodnych sytuacji kryzysowych. W związku z tym uważamy za istotne, aby młode osoby jak najwcześniej wypracowały własne konstruktywne strategie radzenia sobie z napotkanymi trudnościami.

Następnym obszarem naszego zainteresowania jest efektywne zarządzanie czasem. Pragniemy tutaj podjąć takie kwestie jak: rola czasu wolnego, skuteczne metody uczenia się, sprawne planowanie i tworzenie własnych harmonogramów, radzenie sobie z nawykiem przekładania ,,wszystkiego na ostatni dzień.” Uważamy, że umiejętności zdobyte w ramach tych warsztatów okażą się przydatne dla naszych uczestników w wielu obszarach np.: w szybkim i efektywnym przygotowaniu się do sprawdzianów i egzaminów szkolnych, planowaniu swojego czasu wolnego, wakacji, w zapobieganiu nudzie, zyskaniu miana dobrze zorganizowanej osoby. Podsumowaniem projektu będzie zorganizowany przez nas quiz wiedzy i umiejętności, zdobytych przez dzieci na warsztatach oraz rozgrywki sportowe. Wezmą w nich udział dzieci wszystkich 3 ośrodków/ świetlic młodzieżowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl


 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ