EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


29 maja 2012 Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Sala Błękitna XII Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich pt. „Jeśli nie Euro to co?” RCIE w Lublinie, Europe Direct w Lublinie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, dzieci i młodzież ze szkół województwa lubelskiego do udziału w corocznym Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich, który odbędzie się 29 maja 2012 r. o godz. 9.00 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie w Sali Błękitnej.

Tegoroczny Zjazd będzie poświęcony tematyce Euro w podwójnym rozumieniu: waluty i mistrzostw piłkarskich organizowanych w tym roku przez Polskę.

Pragniemy z jednej strony zwiększyć wiedzę młodzieży na temat europejskiej waluty, jej wad i zalet, szans i zagrożeń dla Polski, z drugiej zaś strony chcemy zachęcić młodych ludzi do aktywnego uprawiania sportu wykorzystując Euro 2012 jako szansę na promocję zdrowego stylu życia wśród młodzieży.

Program Zjazdu uatrakcyjnią liczne konkursy z nagrodami z zakresu wiedzy o Euro-walucie i Euro-mistrzostwach.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wszystkich uczniów wraz z opiekunami, którzy:

• działają w Szkolnych Klubach Europejskich,
• uczą się w klasach o profilu europejskim,
• interesują się działaniami na rzecz integracji europejskiej.

Z jednej szkoły może się zgłosić maksymalnie 7 uczniów i 2 nauczycieli.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą na formularzu zgłoszeniowym do 23 maja 2012 r. pod adresem e-mail: biuro@rcie.lublin.pl.

Jednocześnie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do uczestnictwa w konkursie na rewers polskiej monety euro. Jest to konkurs plastyczny, którego przedmiotem jest projekt rewersu przyszłej polskiej waluty euro stworzony w dowolnej formie plastycznej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na tegorocznym Zjeździe SKE 29 maja. Termin nadsyłania prac konkursowych jest taki sam jak termin zgłoszenia na Zjazd SKE – 23 maja (liczy się data wpłynięcia pracy). W załącznikach znajdą Państwo regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy do konkursu. Obowiązują oddzielne formularze zgłoszeniowe na Zjazd SKE i na konkurs.

Organizatorami XII Regionalnego Zjazdu Szkolnych Klubów Europejskich są: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, a także Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. Patronat nad Zjazdem objęła Pani Jolanta Szołno-Koguc Wojewoda Lubelski oraz Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty.

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 81 534 61 91
lub pod adresem e-mail: biuro@rcie.lublin.pl.
Osobą do kontaktu jest Pan Andrzej Skórski.

DO POBRANIA :

 


 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ