EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


09.05.2012 r. Lublin Konkurs pt. „Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego” RCIE w Lublinie, Europe Direct w Lublinie

Serdecznie zapraszamy na kolejną już edycję symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się w ramach obchodów „Dnia Europy” w dniu 9 maja 2012 r. w lubelskim Ratuszu (Sala Obrad Rady Miasta) przy Placu Łokietka 1.

Celem symulacji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin oraz Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin. Patronat honorowy nad konkursem objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego ufundowany przez prof. Lenę Kolarską – Bobińską Poseł do Parlamentu Europejskiego. Ponadto każda szkoła uczestnicząca w tegorocznej Symulacji otrzyma ścienną mapę Unii Europejskiej.

W Symulacji nie mogą brać udziału uczniowie, którzy uczestniczyli w jednej z trzech ostatnich edycji konkursu oraz uczniowie, którzy brali udział w wyjazdach studyjnych organizowanych przez posłów do Parlamentu Europejskiego.

Wszelkich informacji odnośnie do Konkursu udziela Andrzej Skórski 81 534 61 91,
e- mail: a.skorski@eds-fundacja.pl.
                                                                                                                                
Patronat nad Symulacją objęła:

 

Materiały dla uczestników Symulacji:

Linki ogólne o Parlamencie Europejskim

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego
http://www.europarl.pl/
Strona Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce
http://www.europarltv.europa.eu/
Telewizja internetowa Parlamentu Europejskiego

Oficjalna strona internetowa Martina Schulza Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/1911/Martin_SCHULZ.html

Linki do informacji na temat frakcji

 1. Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  http://www.eppgroup.eu/home/en/default.asp?lg1=pl
 2. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/index.jsp?request_locale=PL
 3. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  http://www.alde.eu/
 4. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  http://ecrgroup.eu/
 5. Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  http://www.greens-efa.eu/
 6. Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  http://www.guengl.eu/
 7. Europa Wolności i Demokracji
  http://www.efdgroup.eu/

Perspektywa Finansowa UE na lata 2014 - 2020

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/content/20110429FCS18370...
http://forsal.pl/artykuly/521554,parlament_europejski_chce_aby_budzet_ue_na_lata_2014_20_....
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Strony/...
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_spojnosci/polityka_spojnosci_...
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,11445547,Lewandowski__budzet_UE_na_2014_2020...
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,11490071,Bienkowska__68_80_mld_euro...tml
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,10747925,KE__6_5_mld_euro_...
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10025151,...
http://forsal.pl/artykuly/551668,podatek_od_transakcji_finansowych_...

Bezrobocie wśród młodzieży w Unii Europejskiej

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/120201_pl.htm
http://www.twojaeuropa.pl/1955/bezrobocie-w-ue---nie-ma-pracy-dla-mlodych
http://www.dw.de/dw/article/0,,15920269,00.html
http://www.euractiv.pl/przedsiebiorczosc-i-praca/artykul/rekordowe-bezrobocie-w-ue-i-strefie-euro-003316
http://www.telegraf.biz/unia_europejska/article,ke_bedzie_zwalczac_bezrobocie_...
http://www.europarl.pl/view/pl/Aktualnosci/news/news-2012.html
http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/nowe-pomysly-na-walke-z-bezrobociem
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=950
http://mojestypendium.pl/kat,%25%25KAT%25%25,title,UE-chce-obnizyc-bezrobocie-wsrod-mlodziezy,wid,14221105,artykul.html?ticaid=6e602

Czy i kiedy rozszerzenie UE o Bałkany?

http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/process-of-enlargement/index_pl.htm
http://www.presseurop.eu/pl/content/topic/154531-balkany-droga-do-unii
http://www.european-circle.pl/polityka-wydarzenia/wladza-rzad/datum/2012/04/17/co-po-chorwacji.html
http://wyborcza.pl/1,76842,10287400,Chorwacja_wejdzie_do_UE_1_lipca_2013_roku.html
http://www.demoseuropa.eu/index.php?option=com_content&view=article...
http://www.twojaeuropa.pl/2546/czy-i-kiedy-rozszerzenie-ue-na-balkanach
http://ec.europa.eu/polska/news/111209_balkans_pl.htm
http://pl2011.eu/content/forum-ministerialne-ue-balkany-zachodnie-1 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ