EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


09.05.2012 r. Lublin Konkurs pt. „Symulacja Obrad Parlamentu Europejskiego” RCIE w Lublinie, Europe Direct w Lublinie

Serdecznie zapraszamy na kolejną już edycję symulacji obrad Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się w ramach obchodów „Dnia Europy” w dniu 9 maja 2012 r. w lubelskim Ratuszu (Sala Obrad Rady Miasta) przy Placu Łokietka 1.

Celem symulacji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat struktur i funkcjonowania Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego, a także rozwijanie u młodzieży umiejętności prowadzenia dyskusji, retoryki, argumentacji.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin oraz Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Lublin. Patronat honorowy nad konkursem objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Parlamentu Europejskiego ufundowany przez prof. Lenę Kolarską – Bobińską Poseł do Parlamentu Europejskiego. Ponadto każda szkoła uczestnicząca w tegorocznej Symulacji otrzyma ścienną mapę Unii Europejskiej.

W Symulacji nie mogą brać udziału uczniowie, którzy uczestniczyli w jednej z trzech ostatnich edycji konkursu oraz uczniowie, którzy brali udział w wyjazdach studyjnych organizowanych przez posłów do Parlamentu Europejskiego.

Wszelkich informacji odnośnie do Konkursu udziela Andrzej Skórski 81 534 61 91,
e- mail: a.skorski@eds-fundacja.pl.
                                                                                                                                
Patronat nad Symulacją objęła:

 

Materiały dla uczestników Symulacji:

Linki ogólne o Parlamencie Europejskim

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_pl.htm
Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego
http://www.europarl.pl/
Strona Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce
http://www.europarltv.europa.eu/
Telewizja internetowa Parlamentu Europejskiego

Oficjalna strona internetowa Martina Schulza Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego
http://www.europarl.europa.eu/meps/pl/1911/Martin_SCHULZ.html

Linki do informacji na temat frakcji

 1. Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
  http://www.eppgroup.eu/home/en/default.asp?lg1=pl
 2. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
  http://www.socialistsanddemocrats.eu/gpes/index.jsp?request_locale=PL
 3. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy
  http://www.alde.eu/
 4. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
  http://ecrgroup.eu/
 5. Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie
  http://www.greens-efa.eu/
 6. Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica
  http://www.guengl.eu/
 7. Europa Wolności i Demokracji
  http://www.efdgroup.eu/

Perspektywa Finansowa UE na lata 2014 - 2020

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/content/20110429FCS18370...
http://forsal.pl/artykuly/521554,parlament_europejski_chce_aby_budzet_ue_na_lata_2014_20_....
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/rozwoj_regionalny/Strony/...
http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_spojnosci/polityka_spojnosci_...
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,11445547,Lewandowski__budzet_UE_na_2014_2020...
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,11490071,Bienkowska__68_80_mld_euro...tml
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,10747925,KE__6_5_mld_euro_...
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,10025151,...
http://forsal.pl/artykuly/551668,podatek_od_transakcji_finansowych_...

Bezrobocie wśród młodzieży w Unii Europejskiej

http://ec.europa.eu/news/eu_explained/120201_pl.htm
http://www.twojaeuropa.pl/1955/bezrobocie-w-ue---nie-ma-pracy-dla-mlodych
http://www.dw.de/dw/article/0,,15920269,00.html
http://www.euractiv.pl/przedsiebiorczosc-i-praca/artykul/rekordowe-bezrobocie-w-ue-i-strefie-euro-003316
http://www.telegraf.biz/unia_europejska/article,ke_bedzie_zwalczac_bezrobocie_...
http://www.europarl.pl/view/pl/Aktualnosci/news/news-2012.html
http://www.eurodesk.pl/aktualnosci/nowe-pomysly-na-walke-z-bezrobociem
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=950
http://mojestypendium.pl/kat,%25%25KAT%25%25,title,UE-chce-obnizyc-bezrobocie-wsrod-mlodziezy,wid,14221105,artykul.html?ticaid=6e602

Czy i kiedy rozszerzenie UE o Bałkany?

http://ec.europa.eu/enlargement/the-policy/process-of-enlargement/index_pl.htm
http://www.presseurop.eu/pl/content/topic/154531-balkany-droga-do-unii
http://www.european-circle.pl/polityka-wydarzenia/wladza-rzad/datum/2012/04/17/co-po-chorwacji.html
http://wyborcza.pl/1,76842,10287400,Chorwacja_wejdzie_do_UE_1_lipca_2013_roku.html
http://www.demoseuropa.eu/index.php?option=com_content&view=article...
http://www.twojaeuropa.pl/2546/czy-i-kiedy-rozszerzenie-ue-na-balkanach
http://ec.europa.eu/polska/news/111209_balkans_pl.htm
http://pl2011.eu/content/forum-ministerialne-ue-balkany-zachodnie-1 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ