EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


14.03.2012 Lublin Międzynarodowe seminarium studenckie „Student on the labour market” już za nami ! Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W ostatnią sobotę - 31 marca zakończyliśmy drugie międzynarodowe seminarium studenckie zatytułowane „Student on the labour market”. W opinii uczestników z za granicy był to projekt pełen intensywnej ale i owocnej pracy!

Międzynarodowe seminarium studenckie „Student on the labour market” odbywało się w dniach 25 – 31 marca w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie. Projekt był podzielony na cztery części. W pierwszej części (jeszcze przed przyjazdem do Polski) uczestnicy z za granicy przeprowadzili międzynarodowe badanie ankietowe dotyczące aktywności studenckiej oraz pozycji studentów i absolwentów na rynku pracy. Z ankiet wynika, iż mimo, że studenci żyją w różnych krajach i na pozór innych środowiskach, to muszą oni stawić czoła tym samym problemom: brak pracy, brak perspektyw po zakończeniu studiów, konieczność wyjazdu za granicę.

Wspomniane powyżej ankiety posłużyły jako materiał do dyskusji podczas projektu. Jego drugą część stanowiły międzynarodowe warsztaty (26-28 marca) w trzech blokach tematycznych a w ramach każdego bloku trzy grupy:

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Dzień 1: Doświadczenie podczas studiów: wolontariat, praca zarobkowa, praktyki/staże

Wieczorem dnia pierwszego odbył się także pierwszy wieczór międzykulturowy. Swoją kulturę prezentowały: Polska, Rumunia oraz Turcja.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Dzień 2: Różne formy aktywności na rynku pracy: własna działalność gospodarcza, praca na umowę, elastyczne formy zatrudnienia

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Drugi wieczór międzykulturowy poświęcony był Włochom oraz Grecji.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Dzień 3: Nowicjusz na rynku pracy: sposoby poszukiwania pracy, dobra rozmowa kwalifikacyjna/assesment centre/CV, najczęstsze błędy w czasie szukania pracy.
Przez pierwsze dwa dni warsztaty były prowadzone przez wolontariuszy EDS-FNS a trzeciego dnia przez trenerów: Mirosława Urbana, Joannę Koper oraz Mateusza Małyskę.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniePunktem kulminacyjnym projektu była konferencja na Wydziale Humanistycznym UMCS, składająca się z sesji powitalnej oraz trzech paneli dyskusyjnej.

W sesji otwierającej, w imieniu Rady Miasta Lublin, uczestników powitał pan Mieczysław Ryba, Wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Następnie rozpoczął się pierwszy panel dyskusyjny zatytułowany: „Doświadczenie zdobywane przez studentów w trakcie studiów”. Wśród gości byli:

Dr Wojciech Wciseł – Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie
Zdzisław Hoffman – Prezes Fundacji Rozwoju Wolontariatu
Katarzyna Pudło – Warsztaty Kultury
Grażyna Joachimowicz – Prezes Fundacji Rozwiń Skrzydła
Beata Stepaniuk – Radna Miejska

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

W tym panelu uczestnicy pytali gości o kwestie związane z wolontariatem: czy organizacja powinna wykazać więcej wysiłku aby pozyskać dobrego wolontariusza czy to raczej wolontariusz powinien zadać sobie więcej trudu aby znaleźć odpowiednią dla siebie organizacje oraz o staże i praktyki – jak wybrać i czym kierować się przy wyborze praktyk i staży tak, aby nie były one jedynie parzeniem kawy i kserowaniem materiałów.

Drugi panel dyskusyjny rozpoczął się o godzinie 12:00 i dotyczył „Różnych form aktywności na rynku pracy”. Studenci pytali o elastyczne formy zatrudnienia, powody dla których studenci nie mogą dostać umowy o pracę oraz o nieprzychylność rynku dla studentów. Gośćmi tego panelu byli:

Karol Kuś – Agencja Pracy Tymczasowej LeaderService Lublin
Anna Szadkowska – Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej UNDP Lublin
Karolina Pasieczna – Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Ostatni panel dyskusyjny wzbudził największe zainteresowanie. Dotyczył on zagadnienia „Student – nowicjusz na rynku pracy”. Uczestnicy zadawali mnóstwo pytań, np.: co dla przyszłego pracodawcy: wiedza czy umiejętności, jak dobrze „sprzedać” swoje CV, jak wygląda rynek pracy i zapotrzebowanie na studentów na tym rynku. Gośćmi byli:

Jacek Piotrowski – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Mariusz Pawłowski – Projekt Kwadrat
Natalia Paplińska – Biuro Karier UMCS
Marta Wziątek – Biuro Karier KUL
Anna Andrzejczak Huszaluk - Consultor
Monika Różycka-Górska – Miejski Urząd Pracy w Lublinie

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

31 marca uczestnicy pracowali nad rekomendacjami dla Komisji Europejskiej oraz dokonali całościowego podsumowania projektu.

MEDIA O PROJEKCIE:

ITVL
http://www.itvl.pl/news/lubelski-express-29-03-2012 od 9:04

RADIO LUBLIN
http://moje.radio.lublin.pl/debatowali-nad-szansami-studenta-na-rynku-pracy.html
http://moje.radio.lublin.pl/nie-tylko-polscy-absolwenci-musza-wyjezdzac-za-praca.html


a

Zapowiedzi:

MiastoStudentow.pl
- http://www.miastostudentow.pl/wiadomosc-dnia-w-lublinie/naucz-sie-pisac-cv-i-dobrze-wypadac-na-rozmowie-kwalifikacyjnej.html

Portal studialublin.pl
- http://www.studialublin.pl/jak-napisac-dobre-cv-jak-skutecznie-szukac-pracy/

Portal dlastudenta.pl
- http://lublin.dlastudenta.pl/studia/artykul/Miedzynarodowe_seminarium_studenckie,78526.html

 

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl


 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ