EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


14.03.2012 Lublin Międzynarodowe seminarium studenckie „Student on the labour market” już za nami ! Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W ostatnią sobotę - 31 marca zakończyliśmy drugie międzynarodowe seminarium studenckie zatytułowane „Student on the labour market”. W opinii uczestników z za granicy był to projekt pełen intensywnej ale i owocnej pracy!

Międzynarodowe seminarium studenckie „Student on the labour market” odbywało się w dniach 25 – 31 marca w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie. Projekt był podzielony na cztery części. W pierwszej części (jeszcze przed przyjazdem do Polski) uczestnicy z za granicy przeprowadzili międzynarodowe badanie ankietowe dotyczące aktywności studenckiej oraz pozycji studentów i absolwentów na rynku pracy. Z ankiet wynika, iż mimo, że studenci żyją w różnych krajach i na pozór innych środowiskach, to muszą oni stawić czoła tym samym problemom: brak pracy, brak perspektyw po zakończeniu studiów, konieczność wyjazdu za granicę.

Wspomniane powyżej ankiety posłużyły jako materiał do dyskusji podczas projektu. Jego drugą część stanowiły międzynarodowe warsztaty (26-28 marca) w trzech blokach tematycznych a w ramach każdego bloku trzy grupy:

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Dzień 1: Doświadczenie podczas studiów: wolontariat, praca zarobkowa, praktyki/staże

Wieczorem dnia pierwszego odbył się także pierwszy wieczór międzykulturowy. Swoją kulturę prezentowały: Polska, Rumunia oraz Turcja.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Dzień 2: Różne formy aktywności na rynku pracy: własna działalność gospodarcza, praca na umowę, elastyczne formy zatrudnienia

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Drugi wieczór międzykulturowy poświęcony był Włochom oraz Grecji.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Dzień 3: Nowicjusz na rynku pracy: sposoby poszukiwania pracy, dobra rozmowa kwalifikacyjna/assesment centre/CV, najczęstsze błędy w czasie szukania pracy.
Przez pierwsze dwa dni warsztaty były prowadzone przez wolontariuszy EDS-FNS a trzeciego dnia przez trenerów: Mirosława Urbana, Joannę Koper oraz Mateusza Małyskę.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniePunktem kulminacyjnym projektu była konferencja na Wydziale Humanistycznym UMCS, składająca się z sesji powitalnej oraz trzech paneli dyskusyjnej.

W sesji otwierającej, w imieniu Rady Miasta Lublin, uczestników powitał pan Mieczysław Ryba, Wiceprzewodniczący Rady Miasta.

Następnie rozpoczął się pierwszy panel dyskusyjny zatytułowany: „Doświadczenie zdobywane przez studentów w trakcie studiów”. Wśród gości byli:

Dr Wojciech Wciseł – Regionalne Centrum Wolontariatu w Lublinie
Zdzisław Hoffman – Prezes Fundacji Rozwoju Wolontariatu
Katarzyna Pudło – Warsztaty Kultury
Grażyna Joachimowicz – Prezes Fundacji Rozwiń Skrzydła
Beata Stepaniuk – Radna Miejska

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

W tym panelu uczestnicy pytali gości o kwestie związane z wolontariatem: czy organizacja powinna wykazać więcej wysiłku aby pozyskać dobrego wolontariusza czy to raczej wolontariusz powinien zadać sobie więcej trudu aby znaleźć odpowiednią dla siebie organizacje oraz o staże i praktyki – jak wybrać i czym kierować się przy wyborze praktyk i staży tak, aby nie były one jedynie parzeniem kawy i kserowaniem materiałów.

Drugi panel dyskusyjny rozpoczął się o godzinie 12:00 i dotyczył „Różnych form aktywności na rynku pracy”. Studenci pytali o elastyczne formy zatrudnienia, powody dla których studenci nie mogą dostać umowy o pracę oraz o nieprzychylność rynku dla studentów. Gośćmi tego panelu byli:

Karol Kuś – Agencja Pracy Tymczasowej LeaderService Lublin
Anna Szadkowska – Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej UNDP Lublin
Karolina Pasieczna – Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Ostatni panel dyskusyjny wzbudził największe zainteresowanie. Dotyczył on zagadnienia „Student – nowicjusz na rynku pracy”. Uczestnicy zadawali mnóstwo pytań, np.: co dla przyszłego pracodawcy: wiedza czy umiejętności, jak dobrze „sprzedać” swoje CV, jak wygląda rynek pracy i zapotrzebowanie na studentów na tym rynku. Gośćmi byli:

Jacek Piotrowski – Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Mariusz Pawłowski – Projekt Kwadrat
Natalia Paplińska – Biuro Karier UMCS
Marta Wziątek – Biuro Karier KUL
Anna Andrzejczak Huszaluk - Consultor
Monika Różycka-Górska – Miejski Urząd Pracy w Lublinie

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

31 marca uczestnicy pracowali nad rekomendacjami dla Komisji Europejskiej oraz dokonali całościowego podsumowania projektu.

MEDIA O PROJEKCIE:

ITVL
http://www.itvl.pl/news/lubelski-express-29-03-2012 od 9:04

RADIO LUBLIN
http://moje.radio.lublin.pl/debatowali-nad-szansami-studenta-na-rynku-pracy.html
http://moje.radio.lublin.pl/nie-tylko-polscy-absolwenci-musza-wyjezdzac-za-praca.html


a

Zapowiedzi:

MiastoStudentow.pl
- http://www.miastostudentow.pl/wiadomosc-dnia-w-lublinie/naucz-sie-pisac-cv-i-dobrze-wypadac-na-rozmowie-kwalifikacyjnej.html

Portal studialublin.pl
- http://www.studialublin.pl/jak-napisac-dobre-cv-jak-skutecznie-szukac-pracy/

Portal dlastudenta.pl
- http://lublin.dlastudenta.pl/studia/artykul/Miedzynarodowe_seminarium_studenckie,78526.html

 

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl


 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ