EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


23.02.2012. Nasutów „Bądź przedsiębiorczy”
– możliwości pozyskania funduszy unijnych na działalność gospodarczą
Europe Direct Lublin

Kolejny raz zorganizowaliśmy szkolenie na temat zakładania działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskania funduszy europejskich na założenie działalności gospodarczej.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszenie

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, jak założyć działalność gospodarczą i jak pozyskać środki europejskie na jej otwarcie. Szkolenie obejmowało zasady zakładania działalności gospodarczej, przedstawienie możliwości pozyskania środków europejskich na otwarcie działalności gospodarczej (m.in. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki), przedstawienie harmonogramu naboru wniosków, przedstawienie formularzy aplikacyjnych oraz prezentację dobrych praktyk. Po szkoleniu uczestnicy mieli możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu funduszy strukturalnych. Organizatorem szkolenia był Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin.

Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.