EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


11.02.2012. Nasutów Ojciec Ludwik Wiśniewski Ambasadorem Lubelszczyzny! Akademia Złota 9

Ojciec Ludwik Wiśniewski, dominikanin i duszpasterz Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw otrzymał tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego.

Wspomniany tytuł jest przyznawany od 1999 r. Nadaje się go osobom, firmom oraz instytucjom, które promują Lubelszczyznę w kraju i za granicą. O przyznaniu tytułu Ambasadora decyduje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządu województwa lubelskiego (marszałek województwa, członkowie zarządu i przewodniczący Sejmiku), a także szefowie lokalnych mediów.

Ojciec Ludwik Wiśniewski jest założycielem Akademii „Złota 9" - szkoły służby obywatelskiej przeznaczonej dla młodzieży z Lubelszczyzny. Od wielu lat poświęca się pracy z młodzieżą nie tylko w Lublinie, ale także w Gdańsku, Wrocławiu, czy Krakowie. Szerokim echem w kraju i za granicą odbiła się także działalność opozycyjna Ojca. To on w 1976 roku wystosował list otwarty do ówczesnego I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka w reakcji na jego twierdzenia, iż PRL jest państwem świeckim.

W 2006 r. Ojciec Ludwik został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest także laureatem wielu innych nagród np. Nagrody przyznanej przez Młodzieżową Rady Miasta Lublin. Ponadto w marcu 2011 r. „Tygodnik Powszechny" uhonorował Ojca Ludwika medalem Świętego Jerzego.

powiekszenie
Fot. Iwona Burdzanowska / AGENCJA GAZETA
http://lublin.gazeta.pl/lublin/51,35640,11126925.html?i=2
 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ