EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


11.02.2012. Nasutów Ojciec Ludwik Wiśniewski Ambasadorem Lubelszczyzny! Akademia Złota 9

Ojciec Ludwik Wiśniewski, dominikanin i duszpasterz Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw otrzymał tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego.

Wspomniany tytuł jest przyznawany od 1999 r. Nadaje się go osobom, firmom oraz instytucjom, które promują Lubelszczyznę w kraju i za granicą. O przyznaniu tytułu Ambasadora decyduje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele samorządu województwa lubelskiego (marszałek województwa, członkowie zarządu i przewodniczący Sejmiku), a także szefowie lokalnych mediów.

Ojciec Ludwik Wiśniewski jest założycielem Akademii „Złota 9" - szkoły służby obywatelskiej przeznaczonej dla młodzieży z Lubelszczyzny. Od wielu lat poświęca się pracy z młodzieżą nie tylko w Lublinie, ale także w Gdańsku, Wrocławiu, czy Krakowie. Szerokim echem w kraju i za granicą odbiła się także działalność opozycyjna Ojca. To on w 1976 roku wystosował list otwarty do ówczesnego I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka w reakcji na jego twierdzenia, iż PRL jest państwem świeckim.

W 2006 r. Ojciec Ludwik został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest także laureatem wielu innych nagród np. Nagrody przyznanej przez Młodzieżową Rady Miasta Lublin. Ponadto w marcu 2011 r. „Tygodnik Powszechny" uhonorował Ojca Ludwika medalem Świętego Jerzego.

powiekszenie
Fot. Iwona Burdzanowska / AGENCJA GAZETA
http://lublin.gazeta.pl/lublin/51,35640,11126925.html?i=2
 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ