EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


23.02.2012. Nasutów „Bądź przedsiębiorczy”
– możliwości pozyskania funduszy unijnych na działalność gospodarczą
Europe Direct Lublin

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie na temat zakładania działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskania funduszy europejskich na założenie działalności gospodarczej. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina w dniu 23.02.2012 r.

A

Szkolenie będzie obejmować zasady zakładania działalności gospodarczej, przedstawienie możliwości pozyskania środków europejskich na otwarcie działalności gospodarczej (m.in. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki), przedstawienie harmonogramu naboru wniosków, przedstawienie formularzy aplikacyjnych oraz prezentację dobrych praktyk. Po szkoleniu będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu funduszy strukturalnych. Organizatorem szkolenia jest Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności osoby bezrobotne, absolwentów i studentów ostatnich lat studiów oraz osoby pracujące chcące założyć własną działalność gospodarczą.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia uczestników oraz koszt materiałów szkoleniowych. Organizator zapewnia także bezpłatny transport z Lublina do Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego w Nasutowie i z powrotem (koszty dojazdu do Lublina nie są zwracane). Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

Zgłoszenia można nadsyłać faxem (81 534 61 92) lub drogą elektroniczną (europe-direct@europe-direct.lublin.pl) do dnia 15.02.2012 r. (liczy się data wpłynięcia). Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane na szkolenie dostaną potwierdzenie e-mailem po 15.02.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 081 534 61 91
lub drogą elektroniczną: europe-direct@europe-direct.lublin.pl.

 
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

Projekt
RAZEM
MOŻEMY WIĘCEJ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NOWE KOMPETENCJE
I UMIEJĘTNOŚCI

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
NASUTOWSKI
UNIWERSYTET LUDOWY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
4 UKRAINE"
SIŁA KOBIET

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
PRZYJAZNY I BEZPIECZNY URZĄD III

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

Projekt
KOALICJA
ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ