EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2012 ROKU


13.01.2012 Lublin Międzynarodowe seminarium kontaktowe już niebawem! Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 5 – 9 lutego w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbędzie się seminarium kontaktowe. Będzie to trzecie i ostatnie spotkanie w ramach projektu wielodziałaniowego „Toward active participation”.

W spotkaniu wezmą udział pracownicy oraz liderzy młodzieżowi z Polski, Łotwy, Estonii, Litwy, Rumunii, Portugalii, Grecji oraz Włoch. Celem spotkania jest podsumowanie dotychczasowej współpracy międzynarodowej, ewaluacja wspólnie zrealizowanych projektów oraz zaplanowanie działań na kolejne miesiące. Podczas seminarium uczestnicy podzielą się ze sobą swoimi spostrzeżeniami oraz doświadczeniami z zakresu współpracy międzynarodowej, przedyskutują jej mocne oraz słabe strony oraz wypracują narzędzia komunikacji dla dalszej współpracy. Punktem kulminacyjnym będzie praca nad pomysłami na wspólne projekty międzynarodowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl