EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


22.12.2011, Nasutów Młodzież dla Młodzieży – już za kilka dni rozpoczyna się
II spotkanie międzynarodowe w Nasutowie
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Już za kilka dni młodzi przedstawiciele organizacji partnerskich z Polski i Włoch spotkają się w ramach II spotkania międzynarodowego projektu Youth4Youth realizowanego w ramach Akcji 1.3 przez program „Młodzież w działaniu”.

II spotkanie międzynarodowe odbędzie się tym razem w Nasutowie w dniach 27 grudnia 2011  - 2 stycznia 2012. Celem II spotkania projektu Youth4Youth jest poszerzenie wiedzy jego uczestników z zakresu zarówno edukacji rówieśniczej jak i pozaformalnej jako narzędzi wspierających aktywne uczestnictwo młodych ludzi. Spotkanie będzie się opierało na aktywnej pracy w grupach i warsztatach prowadzonych przez młodych dla młodych. Tak forma warsztatów jest jednocześnie przygotowaniem dla uczestników grupy polskiej do samodzielnego przeprowadzenia warsztatów aktywizacyjnych dla młodzieży z województwa lubelskiego, które odbędą się już w lutym 2012.

Szczegółowa informacja o naborze uczestników na warsztaty aktywizacyjne dla młodzieży z Lubelszczyzny pojawi się z początkiem stycznia 2012 roku.


 

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl