EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


09.12.2011, Gdańsk Inauguracja Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Gdańsku RCIE Gdańsk

Od kilku tygodni działa punkt informacji europejskiej w Gdańsku. To już drugie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (obok Lublina), prowadzone przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw.

W dniu 9 grudnia 2011 r., o godzinie 13.00, nastąpiło uroczyste oficjalne otwarcie tej placówki. W spotkaniu inauguracyjnym centrum wzięli udział m.in. Pani Agnieszka Kudlińska Dyrektor Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Pani Iwona Guzowska Poseł na Sejm RP, Pan Edmund Wittbrot Senator RP, Pani Elżbieta Wasilenko Pomorski Kurator Oświaty, Pani Michalina Krzysztoforska przedstawiciel Wojewody Pomorskiego, Pan Andrzej Kowalczys Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami międzyrządowymi, Pan Maciej Buczkowski, zastępca dyr. Kancelarii Prezydenta Miasta Gdańska oraz Pani dr Beata Krawczyk – Bryłka prodziekan ds. kształcenia Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zaproszeni goście, gratulując przedsięwzięcia, wyrazili chęć współpracy z nowo otwartym centrum.


RCIE RCIE RCIERCIE
RCIERCIERCIERCIE
RCIERCIERCIERCIE

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Gdańsku powstało w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministra Spraw Zagranicznych „Informacja europejska - 2011”. Działa ono w ramach ogólnopolskiej sieci RCIE posiadającej swoje placówki w większości miast wojewódzkich.

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej to ogólnodostępny ośrodek o charakterze proedukacyjnym, informacyjnym oraz promocyjnym. Mieszkańcy Pomorza znajdą tutaj odpowiedź na wszystkie pytania związane, zarówno z mechanizmami działania Unii Europejskiej, jak i członkostwem Polski w jej strukturach. Punkt posiada salę konferencyjno-wykładową, czytelnię, zaplecze biblioteczne oraz komputer z dostępem do Internetu. Siedziba punktu mieści się w Gdańsku przy ul. Szerokiej 80/81, zajmując parter zabytkowej staromiejskiej kamienicy. Centrum jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -16:00.