EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


17-20.11.2011 Zegrze k. Warszawy Międzynarodowa konferencja młodzieżowa pt. „Udział młodych pracowników – młode europejskie pokolenie na rynku pracy, w związkach zawodowych i w edukacji” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Była to już III konferencja Platformy Młodych Pracobiorców działającej w ramach EZA (Europejskie Centrum ds. Pracobiorców). Konferencje odbywają się co dwa lata, w tym roku po raz pierwszy w Polsce (poprzednio w Brukseli i Porto). Młodzi przedstawiciele związków zawodowych, organizacji pracowniczych i organizacji pozarządowych wymieniali doświadczenia pracując w trzech grupach roboczych oraz dyskutując na forum i słuchając wystąpień zaproszonych gości.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Celem projektu była analiza sytuacji młodego pokolenia na rynku pracy. Jakie szanse mają młodzi ludzie na rynku pracy? Czy młodzi pracujący angażują się w działalność związków zawodowych? Jakie są motywy ich działalności związkowej lub braku tej aktywności? Czy młodzi pracownicy chcą się kształcić? Czy mają możliwości edukacji? Jak można im w tym dopomóc? Jak stworzyć im lepsze możliwości i jak zachęcić ich do większej aktywności?

Konkluzje, do jakich doszli uczestnicy konferencji, nie są zbyt optymistyczne. Młodzi pracownicy rzadko angażują się w związki zawodowe, nie rozumieją ich roli i nie widzą praktycznych korzyści z przynależności do związku. Młodzi Polacy uważają wręcz związki zawodowe za relikt komunizmu. Wyłania się z tego potrzeba modernizacji związków zawodowych ale też zmiany myślenia młodych pracowników. Sytuacja młodzieży na rynku pracy jest szczególnie trudna, pogarsza ją panujący kryzys. Optymizmem napawają nowe rozwiązania edukacyjne stwarzające młodym dorosłym lepsze szanse na rynku pracy jak np. modernizacja kształcenia zawodowego w Polsce.

Projekt został organizowany we współpracy z Europejskim Centrum ds. Pracobiorców (EZA), a współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej.

a