EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


17-20.11.2011 Zegrze k. Warszawy Międzynarodowa konferencja młodzieżowa pt. „Udział młodych pracowników – młode europejskie pokolenie na rynku pracy, w związkach zawodowych i w edukacji” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Fundacja Nowy Staw jest członkiem międzynarodowej Platformy Młodych Pracobiorców działającej w ramach EZA (Europejskie Centrum ds. Pracobiorców). W dniach 17-20 listopada w Zegrzu k/Warszawy organizujemy konferencję tej Platformy.

Celem projektu jest analiza sytuacji młodego pokolenia na rynku pracy. Jakie szanse mają młodzi ludzie na rynku pracy? Czy młodzi pracujący angażują się w działalność związków zawodowych? Jakie są motywy ich działalności związkowej lub braku tej aktywności? Czy młodzi pracownicy chcą się kształcić? Czy mają możliwości edukacji? Jak można im w tym dopomóc? Jak stworzyć im lepsze możliwości i jak zachęcić ich do większej aktywności?

Na te pytania będą szukać odpowiedzi uczestnicy III konferencji młodzieżowej Platformy Młodych Pracobiorców.

Konferencja posłuży też do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.
W szerszej perspektywie konferencja ma na celu wzmocnienie europejskiego dialogu społecznego poprzez zachęcenie młodych pracowników do angażowania się w działalność związków zawodowych i w działania mające na celu zwiększenie szans młodych osób na rynku pracy.

Projekt został organizowany we współpracy z Europejskim Centrum ds. Pracobiorców (EZA), a współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej.


a
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ