EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


17-20.11.2011 Zegrze k. Warszawy Międzynarodowa konferencja młodzieżowa pt. „Udział młodych pracowników – młode europejskie pokolenie na rynku pracy, w związkach zawodowych i w edukacji” Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Fundacja Nowy Staw jest członkiem międzynarodowej Platformy Młodych Pracobiorców działającej w ramach EZA (Europejskie Centrum ds. Pracobiorców). W dniach 17-20 listopada w Zegrzu k/Warszawy organizujemy konferencję tej Platformy.

Celem projektu jest analiza sytuacji młodego pokolenia na rynku pracy. Jakie szanse mają młodzi ludzie na rynku pracy? Czy młodzi pracujący angażują się w działalność związków zawodowych? Jakie są motywy ich działalności związkowej lub braku tej aktywności? Czy młodzi pracownicy chcą się kształcić? Czy mają możliwości edukacji? Jak można im w tym dopomóc? Jak stworzyć im lepsze możliwości i jak zachęcić ich do większej aktywności?

Na te pytania będą szukać odpowiedzi uczestnicy III konferencji młodzieżowej Platformy Młodych Pracobiorców.

Konferencja posłuży też do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w tym zakresie.
W szerszej perspektywie konferencja ma na celu wzmocnienie europejskiego dialogu społecznego poprzez zachęcenie młodych pracowników do angażowania się w działalność związków zawodowych i w działania mające na celu zwiększenie szans młodych osób na rynku pracy.

Projekt został organizowany we współpracy z Europejskim Centrum ds. Pracobiorców (EZA), a współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej.


a