EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


9-15.10.2011 Nasutów, Warszawa Wartości w pracy i działalności związkowej Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

W dniach 9-15 października zorganizowaliśmy kurs dla młodych związkowców z Polski, Hiszpanii i Portugalii. Tematem kursu była etyka pracy i działalności związkowej.

Konflikty wartości, aksjologia pracy, liberalizm i kapitalizm wobec pracy, prawa człowieka a prawa socjalne, państwo minimalne a państwo opiekuńcze, specyfika negocjacji prowadzonych przez związki zawodowe, skuteczność a etyka w negocjacjach, aksjologia Unii Europejskiej w kontekście problematyki praw pracowniczych – te zagadnienia poruszane były na szkoleniu.

W szkoleniu udział wzięło 20 młodych związkowców z NSZZ „Solidarność”, Union Sindical Obrera z Hiszpanii i z organizacji Fidestra z Portugalii.

Kurs trwał 5 dni, był to czas intensywnej nauki i wymiany doświadczeń; podczas zajęć teoria mieszała się z ćwiczeniami praktycznymi.

Kurs ten był już czwartym z cyklu międzynarodowych szkoleń dla młodych związkowców.

EDS-FNSEDS-FNSEDS-FNSEDS-FNS
EDS-FNSEDS-FNSEDS-FNSEDS-FNS
PRAWIDŁOWE POWIĘKSZENIE ZDJĘĆ NASTĘPUJE PO CAŁKOWITYM ZAŁADOWANIU STRONY

Projekt został organizowany we współpracy z Europejskim Centrum ds. Pracobiorców (EZA),
a współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej.