EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


07.10.2011 Lublin Wizyta studyjna w ramach projektu “Exploring mobility and volunteering possibilities for employability” już wkrótce w Nasutowie! Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Wizyta studyjna, realizowana w ramach Akcji 3.1 Programu „Młodzież w działaniu” odbędzie się w dniach 15 – 20 października w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie. W spotkaniu udział weźmie 16 uczestników z takich państw jak: Mołdowa, Białoruś, Ukraina, Gruzja, Estonia, Włochy oraz Polska.

Uczestnikami wizyty studyjnej będą przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych aktywnie zaangażowanych na rzecz wspierania aktywności w tym międzynarodowej młodzieży, z którą pracują. Koncepcja projektu została wypracowana w ścisłym partnerstwie dwóch goszczących organizacji z Lublina: Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Temat projektu to wolontariat, mobilność młodych ludzi oraz wpływ tych aktywności na ich późniejsze zatrudnienie.

Celem ogólnym projektu jest zapoznanie przedstawicieli organizacji partnerskich z charakterystyką polskich organizacji i instytucji działających w obszarze wspierania wolontariatu, mobilności oraz zatrudnienia młodych ludzi. Ponadto założona kompozycja partnerów ma na celu promocję i ułatwienie mobilności młodzieży pochodzącej z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu.

Zaplanowane metody pracy to prezentacje organizacji partnerskich, wystąpienia uczestników, dyskusje, burze mózgów, wizyty i interaktywne warsztaty.

Efekty projektu to przede wszystkim wzmocnienie partnerstwa miedzy organizacjami z Krajów Programu a organizacjami Europy Wschodniej i Kaukazu, wzrost wiedzy uczestników nt. specyfiki funkcjonowania polskich organizacji pracujących z młodzieżą i nawiązanie nowych partnerstw transnarodowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl