EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


07.10.2011 Lublin Wizyta studyjna w ramach projektu “Exploring mobility and volunteering possibilities for employability” już wkrótce w Nasutowie! Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Wizyta studyjna, realizowana w ramach Akcji 3.1 Programu „Młodzież w działaniu” odbędzie się w dniach 15 – 20 października w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie. W spotkaniu udział weźmie 16 uczestników z takich państw jak: Mołdowa, Białoruś, Ukraina, Gruzja, Estonia, Włochy oraz Polska.

Uczestnikami wizyty studyjnej będą przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych aktywnie zaangażowanych na rzecz wspierania aktywności w tym międzynarodowej młodzieży, z którą pracują. Koncepcja projektu została wypracowana w ścisłym partnerstwie dwóch goszczących organizacji z Lublina: Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Temat projektu to wolontariat, mobilność młodych ludzi oraz wpływ tych aktywności na ich późniejsze zatrudnienie.

Celem ogólnym projektu jest zapoznanie przedstawicieli organizacji partnerskich z charakterystyką polskich organizacji i instytucji działających w obszarze wspierania wolontariatu, mobilności oraz zatrudnienia młodych ludzi. Ponadto założona kompozycja partnerów ma na celu promocję i ułatwienie mobilności młodzieży pochodzącej z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu.

Zaplanowane metody pracy to prezentacje organizacji partnerskich, wystąpienia uczestników, dyskusje, burze mózgów, wizyty i interaktywne warsztaty.

Efekty projektu to przede wszystkim wzmocnienie partnerstwa miedzy organizacjami z Krajów Programu a organizacjami Europy Wschodniej i Kaukazu, wzrost wiedzy uczestników nt. specyfiki funkcjonowania polskich organizacji pracujących z młodzieżą i nawiązanie nowych partnerstw transnarodowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ