EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


07.10.2011 Lublin Międzynarodowe szkolenie „Activate Youth” zakończone pomyślnie! Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 24 – 30 września 2011 roku w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbyło się międzynarodowe szkolenie dla pracowników młodzieżowych „Activate Youth”. Było to pierwsze spotkanie realizowane w ramach projektu wielodziałaniowego „Toward active participation”.

Celem międzynarodowego szkolenia nt. metod aktywizowania młodzieży była wymiana doświadczeń oraz zdobycie nowej wiedzy i poszerzenie posiadanych umiejętności pracowników młodzieżowych organizacji partnerskich z takich krajów jak Włochy, Estonia, Grecja, Portugalia, Łotwa, Rumunia, Litwa.

Podczas szkolenia osoby na co dzień pracujące z młodzieżą miały szansę omówienia kwestii braku aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w ich społecznościach lokalnych oraz podzielenia się nowymi metodami z zakresu aktywizacji młodych oraz przyjrzenia się dobrym praktykom w różnych krajach w tej tematyce.

Szkolenie jest wynikiem współpracy organizacji partnerskich, które zauważyły w swoich krajach podobny problem braku zaangażowania młodych ludzi w swoim najbliższym otoczeniu.
Szkolenia trwało sześć dni, podczas których szesnastu pracowników młodzieżowych wzięło udział w interaktywnych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych trenerów z Łotwy.

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl