EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


07.10.2011 Lublin Międzynarodowe szkolenie „Activate Youth” zakończone pomyślnie! Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 24 – 30 września 2011 roku w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie odbyło się międzynarodowe szkolenie dla pracowników młodzieżowych „Activate Youth”. Było to pierwsze spotkanie realizowane w ramach projektu wielodziałaniowego „Toward active participation”.

Celem międzynarodowego szkolenia nt. metod aktywizowania młodzieży była wymiana doświadczeń oraz zdobycie nowej wiedzy i poszerzenie posiadanych umiejętności pracowników młodzieżowych organizacji partnerskich z takich krajów jak Włochy, Estonia, Grecja, Portugalia, Łotwa, Rumunia, Litwa.

Podczas szkolenia osoby na co dzień pracujące z młodzieżą miały szansę omówienia kwestii braku aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w ich społecznościach lokalnych oraz podzielenia się nowymi metodami z zakresu aktywizacji młodych oraz przyjrzenia się dobrym praktykom w różnych krajach w tej tematyce.

Szkolenie jest wynikiem współpracy organizacji partnerskich, które zauważyły w swoich krajach podobny problem braku zaangażowania młodych ludzi w swoim najbliższym otoczeniu.
Szkolenia trwało sześć dni, podczas których szesnastu pracowników młodzieżowych wzięło udział w interaktywnych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych trenerów z Łotwy.

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ