EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


07.10.2011 Lublin Wizyta studyjna nt. wolontariatu, mobilności i zatrudnienia młodych ludzi
już wkrótce w Lublinie.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Już za kilka dni przedstawiciele organizacji partnerskich z Mołdowy, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Estonii, Włoch oraz Polski spotkają się na Wizycie studyjnej dotyczącej mobilności, wolontariatu i zatrudnienia młodych ludzi.

Uczestnicy wizyty studyjnej to przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych aktywnie zaangażowanych na rzecz wspierania aktywności i mobilności młodzieży. Koncepcja projektu została wypracowana w ścisłym partnerstwie dwóch goszczących organizacji z Lublina: Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Temat projektu to wolontariat, mobilność młodych ludzi oraz wpływ tych aktywności na późniejsze szanse zatrudnienia.

Celem ogólnym projektu jest zapoznanie przedstawicieli organizacji partnerskich z charakterystyką polskich organizacji i instytucji działających w obszarze wspierania wolontariatu, mobilności oraz zatrudnienia młodych ludzi. Ponadto wizyta studyjna  ma na celu promocję i ułatwienie mobilności młodzieży pochodzącej z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu jako.

Wizyta Studyjna jest realizowana w ramach Akcji 3.1 Programu „Młodzież w działaniu”  i odbędzie się w dniach 15 – 20 października w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie, Lublinie oraz Warszawie.

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl