EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


07.10.2011 Lublin Wizyta studyjna nt. wolontariatu, mobilności i zatrudnienia młodych ludzi
już wkrótce w Lublinie.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Już za kilka dni przedstawiciele organizacji partnerskich z Mołdowy, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Estonii, Włoch oraz Polski spotkają się na Wizycie studyjnej dotyczącej mobilności, wolontariatu i zatrudnienia młodych ludzi.

Uczestnicy wizyty studyjnej to przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych aktywnie zaangażowanych na rzecz wspierania aktywności i mobilności młodzieży. Koncepcja projektu została wypracowana w ścisłym partnerstwie dwóch goszczących organizacji z Lublina: Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw i Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy.

Temat projektu to wolontariat, mobilność młodych ludzi oraz wpływ tych aktywności na późniejsze szanse zatrudnienia.

Celem ogólnym projektu jest zapoznanie przedstawicieli organizacji partnerskich z charakterystyką polskich organizacji i instytucji działających w obszarze wspierania wolontariatu, mobilności oraz zatrudnienia młodych ludzi. Ponadto wizyta studyjna  ma na celu promocję i ułatwienie mobilności młodzieży pochodzącej z krajów Europy Wschodniej i Kaukazu jako.

Wizyta Studyjna jest realizowana w ramach Akcji 3.1 Programu „Młodzież w działaniu”  i odbędzie się w dniach 15 – 20 października w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie, Lublinie oraz Warszawie.

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ