EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


25-27. 11. 2011 Paryż 86 Francuski Tydzień Społeczny Instytut Rynku Pracy

Już po raz 86 odbędzie się Francuski Tydzień Społeczny. Tym razem w Paryżu w Parc Floral. Zapraszamy; zgłoszenia przyjmujemy do 11 października.

IDEA TYGODNIA

Francuski Tydzień Społeczny został zainicjowany w roku 1904 przez dwóch świeckich katolików z Francji- Marius’a Gonin’a oraz Adéodat’a Boissard’a. Ideą przewodnią było upowszechnianie nauczania społecznego Kościoła oraz poszukiwanie możliwości zastosowania go w życiu społecznym w rozwiązywaniu współczesnych problemów, szczególnie w zakresie poprawy warunków pracy robotników, które zostały określone jako nieludzkie w encyklice „Rerum Novarum” przez papieża Leona XIII. Aktualnie idea Tygodnia jest podtrzymywana - Francuski Tydzień Społeczny koncentruje się wokół bieżących wyzwań życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego, naukowego i zmian technologicznych. Tydzień analizuje wpływ w/w zjawisk i procesów na życie społeczne, podejmując rozważania na temat tego, jak należy na nie reagować, zachowując zasadę odpowiedzialności społecznej.

Co roku Tydzień podejmuje inny temat: 1987- „Praca i zatrudnienie”, 1991- „Konkurencja i solidarność”, 1996- „Jaka Europa?”, 2000- „Pracować i żyć”, 2002- „Przemoc”, 2006- „Co to jest społeczeństwo sprawiedliwe?”, 2007- „Żyć inaczej na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju”, 2008- „Religie- zagrożenie czy nadzieja dla naszych społeczeństw”, 2009- „Nowa solidarność- nowe społeczeństwo”, 2010- „Migranci- razem zbudujemy przyszłość?”. W Tygodniu biorą udział jako prelegenci wybitni przedstawiciele świata nauki, polityki, życia gospodarczego i społecznego.
Co roku Tydzień odbywa się w innym mieście Francji. Początkowo uczestniczyli w nim tylko Francuzi, w ostatnich latach z roku na rok przybywa uczestników z innych państw europejskich. W pierwszym Tygodniu wzięło udział 450 osób, w ostatnich latach liczba uczestników przekracza 3 000.

TYDZIEŃ 2011

W roku 2011 Tydzień odbywający się w Paryżu będzie podejmował temat “Demokracja- nowa idea?”. W czasie trzech dni obrad poruszane będą między innymi następujące zagadnienia: istota demokracji, kryzysy demokracji, kościół i demokracja. Poza debatami i warsztatami w programie i w przestrzeni Tygodnia znajdują się nabożeństwa Taize, targi organizacji i projektów, księgarnie oraz duża przestrzeń na zadawanie pytań i debatę. Językiem obrad jest język francuski, całość jest tłumaczona symultanicznie na język angielski. Program oraz wiele innych informacji o Tygodniu znajdują na stronie: http://www.ssf-fr.org.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Dzięki zaproszeniu organizatorów Francuskiego Tygodnia Społecznego, w konferencji będzie uczestniczyła grupa 30 Polaków.

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • skończone 18 lat
  • gotowość do udziału w całości Sesji 25-27 listopada 2011
  • dobry stan zdrowia pozwalający na podróż autokarem i udział w trzydniowych obradach
  • zainteresowanie tematyką Tygodnia
  • znajomość języka francuskiego lub angielskiego pozwalająca uczestniczyć w obradach
  • wniesienie opłaty w wysokości 180 PLN

Organizatorzy zapewniają:

  • bezpłatny transport w obie strony, wyjazd: Lublin w dniu 23.11.2011, powrót w dniu 28.11.2011
  • zakwaterowanie u rodzin w Paryżu,

Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na czas pobytu we Francji (Karta taka jest bezpłatna i można ją otrzymać w lokalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia).

Chętni mogą zamówić obiad w postaci lunch pakietu (2 kanapki, jogurt, woda) w cenie 39,00 PLN w dniach 25- 27. 11. 2011.

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że rodziny zapewnią śniadania i kolacje, będzie to kwestia indywidualna, należy więc liczyć się z koniecznością pokrycia tego kosztu.

Wyjazd w dniu 23 listopada 2011 w godzinach porannych, powrót dnia 28 listopada 2011 późnym wieczorem.

Podróż odbędzie się dobrej jakości autokarem.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na załączonych formularzach przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną
do dnia 11 października 2011 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo w dniu 12. 10. 2011 drogą mailową.
Wpłaty za uczestnictwo przyjmowane będą do dnia 14. 10. 2011  (data wpłynięcia na konto).

Telefon kontaktowy: Anna Moskwa 22 622 27 02 lub 727400873

E-mail: a.moskwa@eds-fundacja.pl

DO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy /MS Word/
Informacja o Tygodniu /PDF/

a
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ